Triodos Bank: winst 2005 EUR 5,3 mln

Het totaal toevertrouwd vermogen van de Triodos Bank Groep, bestaande uit Triodos Bank en de fondsen onder beheer, groeide in 2005 met 25% van EUR 1,8 miljard tot EUR 2,3 miljard (in 2004 bedroeg de groei 19%).

De Triodos beleggingsfondsen groeiden in 2005 aanzienlijk met 42% tot EUR 829 miljoen. De bank realiseerde daarmee de grootste groei in haar 25-jarig bestaan.

Het balanstotaal van Triodos Bank is in 2005 met 19% gegroeid (2004: 7%). De netto winst steeg met 46% (2004: 20%) en bedroeg EUR 5,3 miljoen. De winst per aandeel is met 41% toegenomen.

Directievoorzitter Peter Blom: ‘De groei in 2005 onderstreept de ontwikkeling van duurzaam bankieren. Nog maar een paar jaar geleden ging het bij duurzaamheid vooral om intenties en niet zozeer om praktisch handelen. Triodos Bank laat met haar positieve actie en praktijkgerichte aanpak duidelijk zien dat we iets kunnen veranderen. En dat spreekt onze klanten en aandeelhouders aan. Een goed voorbeeld is het klimaat. Wij zijn al jaren koploper in het financieren van duurzame energie projecten en ook voor onze eigen bedrijfsvoering houden wij rekening met het klimaat. Sinds 2000 is Triodos Bank 100% klimaatneutraal. Wij roepen onze collega bankiers op ons voorbeeld te volgen en ook hun bedrijfsvoering 100% klimaatneutraal te maken. Daarmee kan de financiële sector concreet bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Het mag niet bij mooie woorden alleen blijven.’

Blom: ‘Aandacht voor duurzaamheid is een trend en wordt door steeds meer bedrijven en banken geclaimd. Op zichzelf een positieve ontwikkeling maar vaak nog flinterdun in de uitvoering. Duurzaamheid bij Triodos Bank betekent geen groen randje maar is in alle opzichten ons kernbedrijf. Wij verstrekken alleen financieringen aan ondernemingen en projecten met een duidelijk herkenbare maatschappelijke meerwaarde zoals in de sectoren duurzame energie, biologische landbouw, kunst, gezondheidszorg en ontwikkelingssamenwerking (microkrediet).’

Opening kantoor in Duitsland
In 2005 heeft Triodos Bank in Duitsland een agentschap geopend. Onder de naam Triodos Finanz worden vanuit dit kantoor in Frankfurt financieringen verstrekt. Vooral in de sectoren biologische landbouw en duurzame energie is veel vraag naar Triodos financieringen. Binnen een paar jaar verwacht de bank dat deze activiteiten uitgroeien tot een volledige vestiging. Triodos Bank is een Europese bank met vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Financiële resultaten
De nettowinst van Triodos Bank steeg met 46% tot EUR 5,3 miljoen (2004: EUR 3,6 miljoen). De winst per aandeel, berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen, bedraagt EUR 3,37 (2004: EUR 2,39), een stijging van 41%. Een deel van deze stijging is het gevolg van de vrijval van een relatief groot bedrag aan voorzieningen voor dubieuze debiteuren en heeft dus een eenmalig karakter.
De afhankelijkheid van de rente-inkomsten is in 2005 wederom afgenomen als gevolg van een verdere groei van de provisie-inkomsten tot EUR 10,3 miljoen (2004: EUR 7,7 miljoen). De provisie-inkomsten bedragen in 2005 28% van de totale baten (2004: 25%).

Er is uit principiële overwegingen geen aandelenoptieregeling voor medewerkers, directie, leden van de Raad van Commissarissen en bestuursleden van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank. Aangezien het bij Triodos Bank niet alleen om het financiële resultaat gaat, is een optieregeling geen passend instrument om prestaties te belonen.

100% klimaat neutraal, een oproep aan de andere banken te volgen
Triodos Bank reduceert de impact van haar activiteiten en diensten op het milieu tot een absoluut minimum door energiezuinige maatregelen en 100% groene stroom te gebruiken. De resterende CO2-emissie wordt gecompenseerd met CO2-credits, afkomstig van duurzame (FSC-gecertificeerde) bosprojecten. De activiteiten van Triodos Bank zijn daarmee 100% CO2-neutraal.
Triodos Bank roept de financiële sector op dit voorbeeld te volgen en zich te verbinden aan de doelstelling 100% CO2-neutraal. Daarmee wordt de algemeen gedeelde zorg over het klimaat omgezet in daden.

42% groei Triodos Beleggingsfondsen
Triodos Beleggingsfondsen zijn in 2005 aanzienlijk gegroeid. Het bedrag dat aan de gezamenlijke beleggingsfondsen is toevertrouwd, groeide in 2005 met 42% tot EUR 829 miljoen.
Triodos Bank heeft beleggingsfondsen met verschillende thema’s en risicoprofiel waarin door particulieren en instellingen kan worden belegd. Triodos Groenfonds richt zich op milieuprojecten (biologische landbouw, duurzame energie, bos en landschap) in Nederland, Triodos Vastgoedfonds op duurzaam vastgoed, Triodos Renewable Energy Fund op duurzame energie in met name het Verenigd Koninkrijk en Triodos Fair Share Fund op microkrediet en fair trade. Triodos Values Fund in België en Triodos Meerwaardefondsen in Nederland zijn duurzame of ethische beleggingsfondsen die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen met een bovengemiddeld goed sociaal- en milieubeleid.

Medio 2006 zal de bank ook Luxemburgse beleggingsfondsen introduceren. Deze fondsen beschikken over een “Europees paspoort” en kunnen direct in landen van de EU worden aangeboden.

Triodos Groenfonds, het grootste Triodos beleggingsfonds in Nederland, groeide met EUR 107,2 miljoen (een recordgroei van 30%) tot EUR 469,6 miljoen. Het fonds realiseerde een rendement van 2,6% exclusief 2,5% belastingvoordeel.

Triodos Meerwaardefondsen in Nederland konden profiteren van de terugkerende interesse van vooral particulieren om te beleggen op de beurs en groeiden met 65% tot EUR 292,5 miljoen. Het aandelenfonds realiseerde over 2005 een rendement van 16,0%, Het obligatiefonds en het mixfonds realiseerden een rendement van respectievelijk 3,3% en 8,9%.

Triodos Vastgoedfonds in Nederland, in 2004 gelanceerd, wist haar portefeuille in 2005 ruim te verdubbelen tot een waarde van EUR 23,1 miljoen. Het direct rendement bedroeg 4,3%.

Triodos Fair Share Fund is in 2005 bijna verdubbeld naar EUR 15,7 miljoen eind 2005. Het fonds realiseerde een rendement van 5,4% exclusief 2,5% belastingvoordeel.

Share Button