VBDO sceptisch over mooie woorden pensioenfondsen

Bron
VBDO

De pensioenfondsen ABP, PGGM en PME hebben een nieuwe schakel geregen aan hun ‘ketting met mooie woorden’ over duurzaam beleggen. Zo beoordeelt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) de ondertekening door de drie fondsen van de Principles for Responsible Investment (PRI), een initiatief onder de vlag van de Verenigde Naties.

De ondertekening vond afgelopen donderdag plaats in New York. In totaal tekenden dertig institutionele beleggers de code. Op zich is de VBDO blij met elke stap in de richting van meer duurzaamheid. Dus ook met deze. Echter met de ondertekening van deze code verwacht de VBDO dat er weinig zal veranderen aan het beeld tot nu toe van de pensioenfondsen. Dit beeld is dat pensioenfondsen tot nu toe, in tegenstelling tot veel bedrijven waarin ze beleggen, weinig op hebben met duurzame ontwikkeling.

,,Aan mooie woorden geen gebrek in de sector. Het zou mooi zijn als de fondsen nu eens overgingen tot actie. In het belang van een duurzamere wereld en dus ook in het belang van de deelnemers in de fondsen. Tot nog toe valt het met die daden bar tegen.’’ zegt VBDO-directeur Piet Sprengers.

Sprengers baseert zicht onder meer op een recent VBDO-onderzoek van de jaarverslagen van de pensioenfondsen. Slechts elf van de 220 onderzochte pensioenfondsen maakten in hun jaarverslag over 2004 melding van activiteiten op het gebied van duurzaam beleggen. Die informatie was in de meeste gevallen zeer summier tot zelfs negatief. Zo is het Rabobank-pensioenfonds gestopt met een proef in duurzaam beleggen omdat de wapen- en tabaksindustrie meer rendement oplevert. Het Pensioenfonds Apotheken constateert dat ze niks met duurzaamheid hoeft te doen want dat doen de bedrijven waarin wordt belegd zelf wel. ,,Zo ontlopen ze hun verantwoordelijkheid voor een duurzamere wereld,’’ meent Sprengers.

Een eerder VBDO-onderzoek wees al uit dat de institutionele beleggers ook in verreweg de meeste gevallen tegen voorstellen stemmen van andere aandeelhouders op het gebied van duurzaamheid. Het ABP zelfs in 97 procent van de keren dat gevraagd werd om een duurzamer bedrijfsbeleid. Ook KPMG trok onlangs de conclusie dat de Nederlandse pensioenfondsen volop kansen laten liggen om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling en tegelijkertijd een beter rendement te halen. ,,De kritiek op de lakse houding van de fondsen wordt gelukkig steeds breder,’’ constateert Sprengers.

Share Button