Brussels Gewest verplicht duurzaam beleggen

Het Gewest Brussel in België verplicht overheidsinstellingen in deze regio ten minste 10% van hun pensioenfondsen maatschappelijk verantwoord te beleggen. Deze regeling geldt zowel voor het gewest als voor de gemeenten in deze regio. Het streven is in de andere twee Belgische gewesten eenzelfde regeling te treffen.

Share Button