Provincie Noord-Holland belegt deels duurzaam

Provincie Noord-Holland heeft besloten om een deel (2 miljoen euro) van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Noord-Holland duurzaam te beleggen.
Het college van de provincie heeft besloten (in zijn hoedanigheid van bestuurder van het Fonds gesloten
stortplaatsen provincie Noord-Holland) , om € 4 miljoen te beleggen in
beleggingsfondsen die in aandelen beleggen; gelijkelijk verdeeld over een Loyalis Euro Aandelen Index mandaat en Loyalis FS Global Sustainability Fund.

Share Button