Omvang Groen beleggen in 2005 verder gegroeid

In 2005 nam het totaal ingelegde vermogen voor de Groen Beleggen regeling met 1.039 miljoen euro toe tot 5.107 miljoen euro. Na de onzekere situatie rond de voorgenomen afschaffing van de heffingskorting in 2002, is het aantal particuliere spaarders en beleggers de laatste jaren weer sterk gestegen. Het vertrouwen lijkt daarmee weer hersteld.

Het aantal projecten en het toegekend projectvermogen zijn in 2005 ook verder gestegen. Dit meldt het nieuwe Jaarverslag Groen Beleggen 2005.

In de loop der jaren zijn het aantal groenprojecten en het projectvermogen gemiddeld genomen flink toegenomen. Voorgaande weergaves laten in één oogopslag zien dat deze ontwikkeling een nogal grillig verloop had. De verklaring hiervoor is dat een mogelijke verandering in de fiscale regeling zowel van invloed is op het gespaarde en belegde vermogen als op het aantal projectaanvragen.
Particulieren zijn bang dat ze hun belastingvoordeel kwijtraken en investeerders vrezen dat hun lage rente niet langer verzekerd is. Door de afname van ingelegd vermogen krijgen de banken minder groen vermogen beschikbaar met als gevolg dat er minder groenverklaringen aangevraagd worden.
De eerste daling in het toegekend vermogen was in 2000, toen er lange tijd onzekerheid was over het nieuwe fiscale stelsel dat per 1 januari 2001 is ingegaan. In 2003 was er een vergelijkbaar effect door het voornemen om de heffingskorting te schrappen (juli 2002). Toen eenmaal duidelijk werd dat die van kracht bleef, won Groen Beleggen opnieuw aan populariteit en werd de stijgende lijn in 2004 weer
opgepakt.

Download het verslag in pdf-formaat via de link.

Share Button