Start Green, nieuw startersfonds voor duurzame technologie in Nederland

Bron
Fortis

Vandaag maken Fortis Venturing, Triodos Innovation Fund en DOEN Participaties hun samenwerking in Start Green bekend: een nieuw fonds dat gaat participeren in tien Nederlandse startende technologische bedrijven met een duurzaam karakter.

Met deze samenwerking willen de drie partijen een bijdrage leveren aan de economische en ecologische ontwikkeling van Nederland, door het ter beschikking stellen van risicokapitaal aan innovatieve bedrijven in duurzame technologie. Naast een winstoogmerk wordt gestreefd naar maatschappelijke meerwaarde en duurzame ontwikkeling.
Start Green wil in vier jaar tijd participeren in circa tien bedrijven en heeft een looptijd tot 2018. Het totaal te investeren bedrag is 8 mln.

Het fonds is onderscheidend door de combinatie van marktkennis, een gezamenlijk internationaal netwerk, ondernemersbegeleiding en investeringservaring. De bijdrage van Start Green blijft niet beperkt tot financiële participatie. Het fondsmanagement zet zich actief in voor de realisatie van commercieel succes bij de ondernemingen waarin zij investeert. Denk hierbij aan business development, sales leads, strategische partnerships, organisatieadvies, werving & selectie en ondersteuning bij internationale expansie.

Alle participanten in het consortium hebben een gelijk belang in het fonds en bundelen hun krachten op het gebied van risico-investeringen in duurzame ondernemingen, fondsstructurering, private equity en starterbegeleiding.

Start Green richt zich op duurzame Technostarters in een vroege levensfase, voornamelijk in de segmenten duurzame energie, watertechnologie en technische vernieuwingen in Bio Agri business. Coenraad de Vries en Laura Rooseboom vormen de directie van Start Green: "Economische groei in de gekozen marktsegmenten is de komende jaren onvermijdelijk. De hoge olieprijs, de schaarste van zoet water en de hoge milieubelasting van industriële grondstoffen, veroorzaken dat duurzame technologie – die kan bijdragen aan de reductie van deze problematiek- nu en in de toekomst een grote economische waarde zal hebben."

Begin 2006 deed Start Green mee aan de tender voor de TechnoPartner Seed-faciliteit van het Ministerie van Economische Zaken in Nederland. Deze regeling biedt participatiefondsen de mogelijkheid een lening van het Ministerie te verkrijgen voor het verwerven van participaties in Technostarters. De ondersteuning door het TechnoPartner Seed-Faciliteit programma werd in juni 2006 aan Start Green toegekend.

Start Green Fund is een samenwerking tussen Fortis Venturing, Triodos Innovation Fund en DOEN Participaties. De joint venture combineert verschillende segmenten uit de financiële wereld en beoogt meerwaarde te creëren voor Technostarters bij de commercialisering van duurzame technologie.

Fortis Venturing maakt deel uit van Fortis, een internationale financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren. Fortis Venturing investeert in en ontwikkelt innovatieve business concepten samen met Fortis business lines en Fortis cliënten.

Share Button