Muhammad Yunus ontvangt Nobelprijs voor de Vrede voor microfinanciering

Zondag 10 december 2006 ontvangt Muhammad Yunus en zijn Grameen bank de Nobelprijs voor de Vrede. De ‘bankier van de armen’ uit Bangladesh startte ooit met een lening aan 42 arme mensen. De totale lening bedroeg 27 dollar, minder dan een dollar per persoon. Een van hen was een vrouw die bamboe krukjes maakte voor een ‘winst’ van 2 dollarcent per dag. Met de lening van Yunus kon de vrouw haar krukjes echter verkopen aan de hoogste bieder. Haar winst steeg naar 1,25 dollar per dag.

De econoom Yunus heeft in de afgelopen 30 jaar talloze bancaire “regels” overtreden: hij leende aan de armen in plaats van de rijken; aan vrouwen in plaats van mannen; hij leende kleine bedragen, zonder onderpand en uitgebreide papierwinkel. Yunus is verheugd over de toekenning van de Nobelprijs en draagt deze op aan de pioniers en allen die de afgelopen jaren hebben aangetoond dat microkrediet succesvol kan zijn in het bestrijden van armoede.

Oikocredit

Oikocredit is zo’n organisatie van het eerste uur. Net als Yunus’ Grameen Bank ondervond Oikocredit, dat in 1975 met kredietverlening startte, veel scepsis. Dertig jaar later wordt lenen aan arme groepen mensen niet langer als onmogelijk beschouwd. Inmiddels beleggen meer dan 26.000 particulieren en organisaties in Oikocredit. Met bijna 300 microfinancieringsinstellingen in portefeuille is Oikocredit de grootste particuliere financier in de sector. Deze 300 instellingen bereiken 7 miljoen klanten. Van 150 instellingen is bekend dat met Oikocredit’s gelden al zo’n 400.000 mensen bereikt worden. Gabay op de Filippijnen, Confianza in Peru en Mec Delta in Senegal zijn enkele voorbeelden binnen de gespreide portefeuille. “Ons doel is om naast gevestigde microfinancieringsinstellingen vooral die instellingen te financieren die door commerciële partijen niet worden bediend omdat ze te klein zijn, te onbekend of als te risicovol worden gezien. Wij beschikkken over de goede, lokale netwerken”, zegt directeur Tor Gull, die de Nobelprijs ceremonie zal bijwonen.

Uitstekende resultaten

Oikocredit boekt mooie resultaten, zowel in het bereiken van arme mensen als ook vanuit financieel perspectief. Dat blijkt ook uit een recente evaluatie over de periode 2003-2006, in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Enkele uitspraken uit het rapport: :

– “In een wereld van globalisering en marktwerking, is Oikocredit het levende voorbeeld van het feit dat mensen en instellingen niet alleen door het maken van winst worden gedreven. ”

– “Op het gebied van het ontwikkelen van financiële services, heeft Oikocredit uitstekende resultaten laten zien.”

– “Uniek van deze ‘ontwikkelingsbank’ is dat ze geheel privaat gefinancierd wordt en geheel zonder subisidies kan opereren.”

Share Button