Vlaamse regering gaat duurzaam beleggen

Bron
Sp.A

De Vlaamse regering zal het geld in het Toekomstfonds duurzaam beleggen. Dat voorstel van Ludo Sannen(sp.a-spirit) wordt vandaag goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Een duurzame manier van beleggen houdt niet alleen rekening met rendement, maar ook met mens, milieu en economie.

In het pas opgerichte Toekomstfonds zit een pak geld dat niet meteen uitgegeven wordt. Het wordt opzijgezet voor wanneer de economische groei wat vertraagt en er minder geld beschikbaar is voor allerlei noden. Volgend jaar zal de Vlaamse overheid 187 miljoen euro in het Toekomstfonds stoppen. Intussen moet dat geld dus goed belegd worden. Vandaar het voorstel van resolutie van Ludo Sannen om te kiezen voor duurzame beleggingen.

“Met duurzaam beleggen wordt gemikt op beleggingen in fondsen of ondernemingen die een maatschappelijke betrokkenheid nastreven,” zegt Sannen. “Het zijn dus bedrijven waar niet alleen de winst telt: een duurzaam personeelsbeleid, goederen en diensten produceren in aanvaardbare sociale omstandigheden, beperking van milieuvervuiling en energiegebruik, eerlijke handel met landen in het Zuiden, bijvoorbeeld inzake grondstoffen.”

“Bij klassiek beleggen moet er zoveel mogelijk rendement komen op korte termijn. Duurzaam beleggen streeft een evenwicht na op lange termijn. Een evenwicht tussen economie, ecologie en sociaal aspect. Dat is op lange termijn ook de beste garantie op winst, want je vermijdt ecologische en sociale risico’s.”

In de resolutie vraagt Ludo Sannen de Vlaamse regering om precieze criteria vast te leggen voor wat onder ‘duurzaam beleggen’ verstaan wordt. Achteraf kunnen de beleggingen dan getoetst worden door een neutrale instantie.

“De Vlaamse overheid geeft met dit voorstel meteen het goede voorbeeld,” besluit Sannen. “Ze zet er andere beleggers toe aan hun steentje bij te dragen tot een betere samenleving. Iedereen kent wel bepaalde toestanden die hij onaanvaardbaar vindt: milieuvervuilende bedrijven, kinderarbeid, schendingen van mensenrechten. Als je belegt, heb je niet altijd een goed zicht op wat er met het geld gebeurt. Door die duurzame beleggingsstrategie moet de Vlaamse overheid 187 miljoen euro niet zomaar beleggen, maar nagaan waarin het geld geïnvesteerd wordt. Dat komt dus de maatschappij ten goede, zonder dat je aan rendement inboet.”

Share Button