FNV: beleggingen nieuwe optie tegen vakbondsonvriendelijke bedrijven

Vakbondsonvriendelijke bedrijven moeten er rekening mee gaan houden dat de FNV het beleggingsbeleid als wapen kan gaan hanteren om die bedrijven tot een andere opstelling te dwingen. Deze beleidsverbreding staat in een door de federatieraad vastgestelde notitie van Nederlands grootste vakcentrale over maatschappelijk verantwoord beleggen, hedge funds en private equity.

In tegenstelling tot Angelsaksische vakbonden kenmerkte de FNV-benadering zich tot nu toe vooral door een structurele inzet op de zogeheten 3 P’s van People, Planet en Profit. Die koers is de afgelopen jaren met redelijk succes gevaren richting vooral de grote pensioenfondsen. Maar nooit heeft de Nederlandse vakbeweging haar invloed in de pensioenfondsen aangewend – zoals de Amerikaans, Engelse en Canadese collega’s wel doen – bij bijvoorbeeld het realiseren van een cao of het verbeteren van arbeidsverhoudingen binnen bedrijven. De FNV gaat deze optie nader onderzoeken.

In de notitie die bedoeld is als vervolg op de zes jaar oude nota ‘Goed Belegd’ – daarin werd het 3P-beleid omarmd – constateert de FNV dat het thema van maatschappelijk verantwoord beleggen ‘onmiskenbaar op de kaart is gezet’. Wel signaleert de vakcentrale nog een aantal ‘complicaties’, bijvoorbeeld dat de rapportage van pensioenfondsen over People en Planet ‘nog erg zacht en weinig transparant’ is.

Over private equity en hedge funds denkt de FNV genuanceerd, zo blijkt uit de notitie. Deze beleggingsmogelijkheden hebben volgens de vakcentrale tot gewenste rendementen en risicospreiding geleid. Het heeft ook de financiering van nieuwe startende ondernemingen verbeterd en bevorderd.

Wel bespeurt de FNV dat een aantal private equityfondsen zich van belegger op de middellange termijn lijkt te ontwikkelen tot een belegger op de (zeer) korte termijn. ‘Het vergt van pensioenfondsen dat zij in hun rol van belegger steeds alerter worden met het oog op de sociale aspecten van een dergelijke beleggingsstrategie’, aldus de FNV.

In de notitie stelt de FNV dat het beleggen in hedge funds ‘niet sowieso verwerpelijk is’. Wel heeft de vakcentrale niets op met de zogeheten activistische hedge funds. Die proberen meestal met geleend geld en via een korte termijn strategie ten koste van de werknemersbelangen rendementen te genereren.
De FNV wijst beleggingen in hedge funds, die in feite op de stoel van de ondernemingsleiding willen gaan zitten principieel van de hand: ‘Besturen van pensioenfondsen worden zo (indirect) verantwoordelijk voor het ondernemingsbeleid en treden zodoende uit hun rol als aandeelhouder. Hiervoor zijn besturen van pensioenfondsen niet geëquipeerd en het levert een ongewenste verstrengeling van verantwoordelijkheden op, ‘aldus de FNV.

Share Button