Goed beleggen niet gelijk aan duurzaam

Ben van Druten stelt in Optiek van vorige week vrijdag dat de praktijk aantoont dat een structurele outperformance mogelijk is als goede doelen vermogensbeheerders inschakelen die gebruikmaken van duurzaamheidscriteria. Alleen dan is voor goede doelen sprake van verantwoord vermogensbeheer.

Hoewel ik duurzaam beleggen een warm hart toedraag, ben ik het met die stelling oneens. Een structurele outperformance door duurzaam beleggen is namelijk nog nooit aangetoond. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het performanceverschil tussen duurzame beleggingsfondsen en traditionele beleggingsfondsen voornamelijk wordt bepaald door stijlfactoren en specifieke sector- en regiosamenstellingen. Rekening houdend met deze factoren zijn duurzame beleggingen qua rendement even aantrekkelijk als niet-duurzame beleggingen.

Daarnaast is het zeer de vraag of een goed doel per definitie moet streven naar een outperformance ten opzichte van een bepaald benchmark. Dit impliceert dat alleen actief vermogensbeheer het overwegen waard zou zijn. De ervaring leert echter dat managers met een duurzaam beleggingsbeleid ook moeite hebben om hun relevante index te verslaan. Indexbeleggen is derhalve een plausibel alternatief.

Een duurzaam beleggingsbeleid heeft voor veel partijen meerwaarde. Het betreft een jonge ontwikkeling. Definities zijn aan het uitkristalliseren en de duurzame beleggingsmogelijkheden worden talrijker en pragmatischer. De voorzichtige houding die enkele goede doelen ten opzichte van duurzaam beleggen aannemen is daarom niet onlogisch.

Drs Hermar A. Jansen RBA, vermogensbeheerder Theodoor Gilissen Bankiers

Share Button