ASN en Shell

Het artikel ‘Bij ASN zit duurzaamheid in de genen’ (FD 23 juli) vraagt om een reactie. Directeur beleggingsfondsen Blom legt uit dat ASN niet in Shell belegt, omdat ASN ‘Shell toch echt ziet als een onderdeel van de milieu- en klimaatproblematiek’. ASN volgt dus de strategie van het uitsluiten van bedrijven. Dit in tegenstelling tot andere fondsen waar Blom aan refereert, die werken volgens een ‘best in class’-benadering.

Mijn stelling is dat ASN zich deze uitsluiting, in ieder geval voor de oliesector, alleen kan veroorloven bij de gratie van mainstream-banken en beleggers die wél beleggen in Shell. Want laten we wel zijn: onze economie kan niet zonder olie(-industrie). Er valt niets meer te beleggen als alle kapitaalverschaffers vandaag hun geld uit deze sector zouden terugtrekken. De economie en de kapitaalmarkten zouden instorten, inclusief alle prachtige fondsen van ASN.

ASN is zelf afhankelijk van de olie-industrie. De dames en heren rijden ook wel eens auto. En vliegen ze ook niet soms? Zij verbruiken bovendien (zakelijk en privé) allerlei producten die zonder olie niet gemaakt zouden kunnen worden. Vandaar mijn stelling dat de ‘best in class’-benadering realistischer is. De uitdagingen van de oliesector worden onderkend, evenals de noodzaak om transities te realiseren. Die kosten echter tijd en deze moet de betreffende bedrijven worden vergund.

Duurzaam ondernemen is niet geholpen bij struisvogelpolitiek, maar vereist een lange adem en realisme. Dat ASN zijn keuze maakt is prima, maar men zou moeten onderkennen dat niet iedereen dit voorbeeld kán volgen. Al was het maar om ASN ‘in de lucht te houden’.

Wouter Scheepens , Triple Value Strategy Consulting, Den Haag

Reactie ASN Bank d.d. 26 juli 2007 in het FD:

Wouter Scheepens (Triple Value Strategy Consulting) vindt dat ASN Bank ‘in de lucht wordt gehouden’ door mensen die wel in Shell beleggen (FD 25 juli).

Sterker nog, het feit dat wij als een van de weinige duurzame beleggers niet in Shell beleggen, hebben wij te danken aan het nobele feit dat mainstream banken en beleggers hiertoe wel bereid zijn. Als toppunt van deze ijzersterke redenering voert Wouter Scheepens ten slotte aan ‘de dames en heren rijden ook wel eens auto’. Tja, tegen een dergelijke vlijmscherpe analyse waarom toch echt iedereen verplicht in Shell zou moeten beleggen die ooit in een auto of vliegtuig zit, kunnen wij niet op. Terwijl het toch zo simpel is. ASN Bank hanteert heel consistent duurzaamheidcriteria, zowel op het gebied van klimaat als mensenrechten.

Wij doen al decennialang actief onderzoek naar duurzame prestaties van ondernemingen. Dat doen wij zowel sectorgewijs (‘best in class’) als op absolute prestaties. Dit laatste betekent dat een bedrijf of sector ook aan bepaalde minimum normen moet voldoen om voor de ASN Beleggingsfondsen in aanmerking te komen. Zo simpel als wat. Gewoon consistent zijn in je duurzaamheidprincipes. Ja, Shell maakt vorderingen, maar is onvoldoende duurzaam conform onze criteria. Wij durven als een van de weinige duurzame beleggers wel die duidelijke ondergrens te trekken en het geld van onze klanten juist in alternatieven te investeren.

Als klap op de vuurpijl trekt Scheepens zelfs de conclusie ‘duurzaam ondernemen is niet geholpen bij struisvogelpolitiek’. Iedereen die niet in Shell wenst te beleggen, maakt zich hier blijkbaar schuldig aan. De ASN Bank groeit al jaren spectaculair, juist vanwege consistente toepassing van onze duurzame criteria. Al die klanten hebben het blijkbaar niet begrepen. In ieder geval mogen zij nooit in een auto zitten. Rare jongens die consultants.

Jeroen Jansen, directeur ASN Bank, Den Haag

Share Button