Internationale emissie Triodos Bank zeer succesvol.

Triodos Bank heeft haar internationale campagne voor uitgifte van certificaten van aandelen succesvol afgerond. De bank emitteerde meer dan één miljoen nieuwe aandelen. Dit betekent een verhoging van het eigen vermogen met 67 miljoen euro (54%). De doelstelling was een verhoging van minimaal 30 miljoen euro. Het eigen vermogen van de bank na de emissie is ruim 190 miljoen euro.

Van het nieuwe kapitaal is 43% ingebracht door particulieren en 57% door institutionele beleggers. Meer dan 5.200 particulieren, waarvan 3.000 nieuwe certificaathouders, hebben ingeschreven op de emissie. Triodos Bank heeft nu 12.000 certificaathouders.

Institutionele beleggers met een belang van meer dan 5% zijn onder andere de pensioenfondsen ABP en PGGM, Friesland Bank, Rabobank en verzekeraar Delta Lloyd.

Peter Blom, directievoorzitter Triodos Bank: ‘De inschrijving op de emissie door deze financiële instellingen onderstreept het belang dat zij hechten aan de vernieuwende activiteiten van Triodos Bank in het kader van duurzame ontwikkeling.’

De aanhoudende groei van de bank was de directe aanleiding voor deze emissie. Triodos Bank en fondsen onder beheer zijn de laatste vijf jaar met gemiddeld 22% per jaar gegroeid. De versterking van het eigen vermogen is nodig om de verdere groei van de kredietverlening aan duurzame ondernemingen en projecten mogelijk te maken. Tevens is het kapitaal nodig voor de uitbreiding van de kredietverlening in 2008 in Duitsland. De campagne vond plaats in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Van het nieuw aangetrokken kapitaal komt 20% via de vestigingen van de bank in het buitenland.

Peter Blom, directievoorzitter Triodos Bank: ‘De thema’s waar wij als bank al meer dan 25 jaar aan werken staan nu boven aan de maatschappelijke agenda. Of het nu gaat om klimaatbeleid of microkrediet. Mensen willen nu woorden in daden omzetten, iets positiefs doen. De belangstelling voor deze emissie was mede daardoor veel groter dan aanvankelijk verwacht. Het is onze succesvolste emissie ooit. Wij vinden het een verheugend signaal dat naast financiële instellingen en pensioenfondsen zoveel particulieren op de emissie hebben ingeschreven. Met een sterke aandeelhoudersbasis, bestaande uit mensen en instellingen die onze missie onderschrijven, kunnen wij de komende jaren de talloze veelbelovende duurzame bedrijven financieren en een forse groei realiseren. Dit zowel in Nederland als in België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje en vanaf volgend jaar, zo is het plan, ook in Duitsland.’

ABP:

Roderick Munsters, directeur Vermogensbeheer van ABP: ‘Om verschillende redenen hebben wij ons belang in Triodos Bank flink vergroot. Triodos Bank is een succesvolle bank op het gebied van duurzaamheid. En Triodos Bank heeft ambities om daarin verdere stappen te zetten. Dat biedt goede vooruitzichten op een mooi rendement op ons belang. Daarnaast zijn er raakvlakken tussen het duurzaamheidsbeleid van ABP en de activiteiten van Triodos Bank, die interessante mogelijkheden voor ABP bieden om de relatie verder te intensiveren. Tot slot: Triodos Bank wil de kwaliteit van leven van iedereen verbeteren. Daarvan profiteren dus ook onze deelnemers en gepensioneerden.’

PGGM:
Else Bos, CEO PGGM Investments: ‘Wij hebben ons belang in Triodos Bank vergroot om duurzaam bankieren op een grotere schaal mogelijk te maken. Het sluit aan bij onze overtuiging dat financieel en maatschappelijk rendement op lange termijn samengaan. Wij versterken hiermee de bestaande samenwerking en breiden deze uit op basis van gedeelde uitgangspunten.’

Friesland Bank:
‘Friesland Bank en Triodos Bank hebben veel gemeen’ aldus Anne Vlaskamp, lid van de Raad van Bestuur. ‘Daarom hebben we al zo lang een goede relatie. In onze missie geven we expliciet aan dat we alles willen doen om onze klanten verantwoord keuzes te laten maken. Dat verantwoord keuzes maken geldt natuurlijk ook voor de bank zelf. In dat opzicht sluit ons belang in Triodos Bank naadloos aan bij onze strategische keuzes. Een natuurlijke match vinden wij. Vanzelfsprekend dat wij aan de verdere groei van Triodos Bank dan ook graag een steentje willen bijdragen.’

Rabobank:
‘Het feit, dat er zo massaal is ingeschreven op certificaten van aandelen Triodos Bank getuigt naar mijn mening van de nog steeds toenemende belangstelling voor beleggen in ‘duurzaam bankieren’. Het is mede daarom, dat wij als Rabobank dan ook graag weer hebben ingeschreven om ons belang in Triodos Bank boven de 5% te houden. Want ‘duurzaam bankieren’ zit inmiddels ook al aardig stevig in ons eigen bloed’ aldus Bart Jan Krouwel, Directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Rabobank Nederland (en in 1980 mede-oprichter en eerste directeur van Triodos Bank).

Delta Lloyd:
Alex Otto, directeur beleggingen Delta Lloyd Asset Management: ‘Al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw beleggen we in Triodos Bank. Samen met Triodos Bank hebben we duurzaam beleggen vormgegeven. Door ons aandelenbelang op peil te houden willen we dit partnerschap voortzetten en verstevigen.’

Krachtige groei
De versterking van het eigen vermogen maakt het Triodos Bank mogelijk krachtig te groeien op basis van een goede solvabiliteit. Triodos Bank streeft naar een stabiele rendementsontwikkeling voor houders van certificaten van aandelen. Op middellange termijn beoogt de bank naar een stijging van het rendement op het eigen vermogen van thans 5% naar 7%. De bank verwacht dat binnen enkele jaren de relatief jonge vestiging in Spanje (2004) en de beoogde vestiging in Duitsland (gepland voor 2008) aan de winst zullen gaan bijdragen.

Verder verwacht de bank een groei in zowel de bestaande als nieuwe Triodos beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen in duurzame sectoren en dragen op die manier concreet bij aan de missie van de bank. Ook met de introductie en groei van nieuwe duurzame producten en diensten zoals betaalrekening, creditcards, hypotheken en Private Banking wil de bank haar aanbod verbreden. Voor 2007 verwacht Triodos Bank wederom een groei van de activiteiten met 20%.

Triodos Bank wil met haar producten en diensten bijdragen aan een duurzame samenleving en het verhogen van levenskwaliteit in brede zin. De bank financiert daarom bedrijven en projecten op het gebied van biologische landbouw, duurzame energie, gezondheidszorg, sociale economie, cultuur en fair trade. Het balanstotaal van Triodos Bank groeide in 2006 sterk met 26% tot EUR 1,5 miljard. Het totaal toevertrouwd vermogen aan Triodos Bank Groep, bestaande uit Triodos Bank en de fondsen onder beheer, groeide in 2006 met 23% tot EUR 3,0 miljard.

Share Button