Exclusieve samenwerking de Wereldbank en ABN AMRO

Bron
ABN AMRO

De Wereldbank en ABN AMRO starten een exclusieve samenwerking in Nederland op het gebied van beleggingsproducten voor particulieren. Met de introductie van de Wereldbank Eco-3Plus Note geven de banken gezamenlijk invulling aan duurzaam beleggen in combinatie met een uitstekend rendementspotentieel. De Wereldbank financiert met de opbrengst van deze uitgifte wereldwijd projecten die bijdragen aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

Met de Wereldbank Eco-3Plus Note realiseren de banken een product waarmee beleggingsrendement hand in hand gaat met een bijdrage aan een betere wereld. De Wereldbank heeft als doelstelling om met leningen, giften en technische ondersteuning ontwikkelingslanden te helpen hun armoedebestrijdingplannen uit te voeren en economische ontwikkeling te stimuleren. ABN AMRO loopt voorop in de ontwikkeling van innovatieve beleggingsproducten voor de particulieren, waaronder duurzame beleggingsmogelijkheden. De Wereldbank Eco-3Plus Note bundelt de kracht van Wereldbank én ABN AMRO.

Herman Wijffels, Nederlands bewindvoerder bij de Wereldbank: “ABN AMRO heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan en kwam in dat kader met een concreet voorstel dat bij ons in goede aarde viel. Het product dat zo is ontstaan, is vooral aantrekkelijk door onze AAA-rating wat de Wereldbank één van de meest kredietwaardige instellingen van de wereld maakt. Als belegger krijg je een haast risicoloze belegging waarvan het rendement nog kan oplopen afhankelijk van de prestaties van de ABN AMRO Eco index. Daarnaast wordt het geld waarover de Wereldbank de beschikking krijgt ingezet voor duurzame projecten op plaatsen waar nog veel mensen tekort komen. Mijns inziens de beste beleggingsbestemming voor je geld.”

Jean Paul van Oudheusden, Hoofd ABN AMRO Markets Nederland: “Met de recente introductie van de ABN AMRO Eco index speelde de bank al in op het algemeen groeiend besef dat klimaatverandering en milieu kansen biedt voor bedrijven die zich erop richten om blijvende schade te voorkomen. Door dit product te koppelen aan de garantie die de AAA-rating van de Wereldbank biedt, ontstaat voor particulieren de mogelijkheid om een prima rendement te combineren met een bijdrage aan het goede werk van de Wereldbank. Om die reden een bijzonder product en een verrijking van ons productaanbod.”

Goede rendementen, heel laag risico
De Wereldbank Eco-3Plus Note heeft een looptijd van 6 jaar en betaalt jaarlijks een variabele coupon van tenminste 3%. Deze coupon kan ook hoger worden afhankelijk van de prestaties van de ABN AMRO Eco Index. Deze index is samengesteld uit bedrijven die zich bezighouden met alternatieve energie, schoon water, afvalverwerking en reductie van CO2-uitstoot. Naar verwachting zullen deze bedrijven profiteren van de groeiende bewustwording dat de klimaatverandering een halt moet worden toegeroepen. De Note wordt uitgegeven door de Wereldbank die tevens waarborgt dat beleggers de hoofdsom op afloopdatum terug krijgen. Beleggers kunnen zich zonder transactiekosten inschrijven van 17 september tot en met 26 oktober (15:00 uur). Voor meer informatie over de Wereldbank Eco-3Plus Note kunt u terecht op www.abnamro.nl/markets

Share Button