Beleggingen SPF duurzamer

Het Spoorwegpensioenfonds (SPF) gaat verantwoorder en duurzamer beleggen. Niet alleen de aandelenportefeuille maar ook beleggingen in vastgoed, private equity en andere beleggingsproducten worden aan scherpere beleggingscriteria onderworpen.

Zo stopt het Spoorwegpensioenfonds met beleggen in controversiële wapens als clusterbommen, biologische, chemische en nucleaire wapens.

Tevens sluit het Spoorwegpensioenfonds bedrijven uit zijn beleggingsuniversum die zich stelselmatig schuldig maken aan kinderarbeid, milieuvervuiling en ernstige schendingen van de mensenrechten. Het pensioenfonds laat zich hierin leiden door de selectie van bedrijven aangesloten bij de Global Compact van de Verenigde Naties en de ‘principles for responsible investment’ van dezelfde internationale organisatie.

De Global Compact is zeven jaar geleden door de toenmalige secretaris-generaal van de VN Kofi Annan opgezet. Het is een internationaal initiatief waarbinnen bedrijven en VN-organisaties, vakbonden en het maatschappelijk middenveld zich verplichten tot het bevorderen van tien beginselen voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding.

De Global Compact heeft drieduizend bedrijven onderzocht en goed bevonden om in te investeren. Onlangs is de lijst herzien en zijn zeshonderd bedrijven afgevallen omdat zij niet konden aantonen dat zij aan de VN-criteria voldeden. ‘Wij zullen de Global Compact volgen en niet meer in die bedrijven beleggen’, zegt Albert Akkerman, algemeen directeur van SPF Beheer (vermogensbeheerder van SPF).

Een van de grootste zorgen over duurzaam beleggen van beheerders en deelnemers is dat het rendement van het pensioenfonds zal afnemen. Maar volgens Akkerman zal de keuze voor ethischer en duurzamer beleggen nauwelijks gevolgen hebben voor het rendement. ‘Van de S&P 500 vallen misschien vijf à zes bedrijven af. Bovendien gaan we ons verscherpte beleid toepassen op onze hele portefeuille, dus ook op private equity, vastgoed en andere, nieuwe initiatieven, waardoor we sowieso niet bang zijn voor ons rendement.’

SPF heeft als doelstelling dat het een toenemend deel van zijn portefeuille investeert in bedrijven die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zaken doen die maatschappelijke relevant zijn. Zo heeft het Spoorwegpensioenfonds direct geïnvesteerd in een fabriek in Mali die biodiesel produceert.

Het Spoorwegpensioenfonds heeft met SPF Beheer zijn eigen beleggingstak. Akkerman: ‘Wij doen nagenoeg alles zelf. We hebben in Utrecht op ons kantoor zo’n veertig mensen zitten die verantwoordelijk zijn voor de beleggingen. Dat betekent dat wij de afgelopen maanden heel hard hebben gewerkt om alle informatie boven tafel te krijgen, het bestuur van het pensioenfonds en de leden te informeren over het nieuwe beleggingsbeleid en de consequenties daarvan. Het beleid is goedgekeurd. Nu kunnen we beginnen.’

Maar ondanks het eigen beheer gaat SPF niet zelf opnieuw het wiel uitvinden. ‘Voor informatie werken we samen met DSR (dochter van Triodos), MeesPierson, PGGM en andere partijen.’

Het verantwoorde beleggingsbeleid wordt toegepast op de hele keten. ‘We hebben, bijvoorbeeld, Lockheed Martin uitgesloten van onze aandelenportefeuille. Maar dat betekent ook dat dit bedrijf of een dochter daarvan geen bedrijfsruimte mag huren in vastgoed waarin wij beleggen. Wij hebben alle bedrijven die we hebben uitgesloten uit onze portefeuille een brief geschreven waarom we niet meer in hen beleggen.’

Ondernemingen die het beter zouden kunnen doen op maatschappelijke verantwoordelijkheid zoals Wal-Mart, heeft SPF laten weten dat ze op de wip zitten. ‘Als ze het niet beter gaan doen, dan zullen we uiteindelijk ook van hen afscheid moeten nemen.’

Beter beleggenScherpere criteriaMensenBij selectie van beleggingen rekening houden met corruptie en arbeidsomstandigheden MilieuSelecteren op CO2-uitstoot, mate van milieusparende investeringen, innovaties MeerwaardeMaatschappelijke toegevoegde waarde mee laten wegen

Beter beleggen: scherpere criteria

Mensen

Bij selectie van beleggingen rekening houden met corruptie en arbeidsomstandigheden

Milieu
Selecteren op CO2-uitstoot, mate van milieusparende investeringen, innovaties

Meerwaarde
Maatschappelijke toegevoegde waarde mee laten wegen

Share Button