Oproep aan financiële instellingen: Neem deel aan de Duurzaam Geld Gids voor consumenten!

Oproep aan financiële instellingen: Neem deel aan de Duurzaam Geld Gids voor consumenten!(oproep van DHV, VBDO en Consumentbond).

In een samenwerking van adviesbureau DHV, de Consumentenbond en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) wordt dit jaar de vernieuwde Duurzaam Geld Gids 2008 uitgebracht. Hiervoor is weer een inventarisatie gestart naar de beschikbare Nederlandse producten op het gebied duurzaam beleggen, sparen en verzekeren voor particulieren.

De Duurzaam Geld Gids is reeds 3x gepubliceerd (2002, 2004 en 2006). De gids wordt gratis verspreid en maakt de consument inzichtelijk hoe men eigen financiën duurzaam kan beleggen en sparen en kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Na een uitleg over duurzaam beleggen, sparen en verzekeren volgt een catalogus van beschikbare producten op de Nederlandse markt. Voor de verschillende categorieën wordt per product een aantal kenmerken weergegeven, zoals hoe deel te nemen, selectiecriteria die gehanteerd worden, rendement, etc.

De meeste financiële instellingen die in dit veld actief zijn, zijn bekend bij de organisatie. Om toch een zo compleet mogelijk overzicht te verkrijgen roepen wij financiële instellingen met relevante consumentenproducten op het gebied van duurzaam beleggen, sparen en verzekeren (incl. hypotheken en pensioenen) op zich te melden per e-mail met naam, adres, contactpersoon en telefoonnummer bij:

Marieke Hoffmann, Adviesgroep Duurzaam Ondernemen DHV
e-mail: marieke.hoffmann@dhv.com
telefoon: 033-4683140

U ontvangt dan t.z.t. de vragenlijst voor de inventarisatie. De planning is om de brochure omstreeks oktober 2008 uit te brengen.

N.B (groen) beleggen in houtplantages e.d. vallen buiten de scope van het onderzoek en de brochure!

Share Button