ASN Bank boekt sterk resultaat in 2007

Bron
ASN Bank

ASN Bank realiseert grootste groei ooit en bevestigt leidende positie

in Nederlandse markt van duurzaam sparen en beleggen.
De ASN Bank realiseerde in 2007 opnieuw een aanzienlijke groei:
• Het totale vermogen onder beheer nam toe met € 1.055 miljoen naar € 4.887 miljoen (+28%)
• Het vermogen van de duurzame Beleggingsfondsen nam toe met € 88 miljoen naar € 1.255 miljoen, (+8%)
• De toevertrouwde middelen namen toe met € 967 miljoen naar € 3.632 miljoen (+36%)
• De netto winst steeg sterk met € 10,3 miljoen en kwam uit op € 17,1 miljoen (+153%)
• Het klantenbestand groeide met ruim 45.000 nieuwe klanten naar 363.000
( +14% )

Ewoud Goudswaard, Algemeen Directeur van de ASN Bank: ’Het uitstekende resultaat over 2007 toont aan dat het runnen van een (bank)bedrijf op basis van criteria die niet alleen over geld gaan, maar met name over klimaat en mensenrechten, heel goed kan. Wij bewijzen dat al jaren. Onafhankelijke onderzoeken van Independer en Capgemini laten dat ook zien; de ASN Bank scoort daarin zeer hoog als gaat om ‘value for money’. Zowel qua geloofwaardigheid, maatschappelijke betrokkenheid als het hoge niveau van dienstverlening. Duurzaam bankieren gaat in de kern over het durven benoemen van praktijkdilemma’s, keuzes maken en kansen creëren. Hiervoor is het belangrijk heel helder te maken wat je uitgangspunten zijn, duidelijk zeggen waar je staat als het gaat om het bijvoorbeeld financieren van wapens, kernenergie, fossiele energie en betrokkenheid bij dictatoriale regimes. De enorme groei die de ASN Bank doormaakt heeft zeker te maken met die duidelijkheid, wij durven keuzes te maken die anderen vaak uit de weg gaan. Je bent wat je doet, is een adagium dat wij omarmen en dat door onze klanten wordt herkend. Daarbij hebben ook wij niet de waarheid in pacht, maar onze duurzame criteria zijn duidelijk, worden consistent toegepast en besteden daarbij veel aandacht aan de opvatting van onze klanten.’

Verwachtingen voor 2008
De ASN Bank verwacht ook in 2008 een flinke groei te realiseren. Ewoud Goudswaard: ’Wij kiezen heel nadrukkelijk voor een echte groeistrategie. Niet omdat groeien een doel op zich is, maar als consequentie van onze missie; het bevorderen van een duurzame samenleving. Het zou goed zijn als meer op duurzame leest geschoeide bedrijven een nadrukkelijke groeistrategie uitspreken, dat zou een dynamiek teweeg kunnen brengen die de duurzame
‘wereld van morgen’ een stuk dichterbij brengt. Het biedt mensen een concreet handelingsperspectief en dwingt bovendien de achterblijvers tot tempo maken.
De ASN Bank is daarin een voorloper, bijvoorbeeld door het afgelopen jaar onze mensenrechtencriteria aan te scherpen. Duurzaamheid is meer dan alleen het klimaat-issue. Wij zijn de eerste bank die de internationale VN richtlijnen op het gebied van mensenrechten hanteren en roepen andere bedrijven en banken op dit voorbeeld te volgen.’

Groei klanten en spaartegoeden
In 2007 versterkte de bank haar positie in de markt van duurzaam sparen en beleggingen en trok ruim 45.000 nieuwe klanten. De sterkste groei werd gerealiseerd op het gebied van sparen. Deze groei is mede te danken aan de succesvolle introductie van nieuwe producten als ASN WereldSp@ren en het ASN Zomerdeposito.

Beleggingsfondsen
Ook de beleggingsfondsen van de ASN Bank groeiden. Het vermogen van de ASN Beleggingsfondsen steeg het afgelopen jaar met € 88 miljoen naar € 1.255 miljoen. Dit is een stijging van 8%. Het ASN Milieu & Waterfonds kreeg externe erkenning door het winnen van een Gouden Stier, een initiatief van Belegger.nl, in de categorie beste duurzame producten.

Toelichting op de financiële resultaten
De opbrengsten zijn in 2007 belangrijk toegenomen. Dankzij positieve renteontwikkelingen nam het renteresultaat toe. De kostenstijging bleef beperkt tot 16%, waardoor de netto winst zeer sterk gestegen is met 153%. Door de aard en werkwijze van de ASN bank heeft de internationale liquiditeits-en kredietcrisis geen materiële invloed gehad op de nettowinst.

Share Button