Holland Financial Centre ziet mogelijkheden voor duurzaam beleggen

De stichting Holland Financial Centre is een initiatief van verschillende partijen uit de financiële sector, die zich hebben verenigd in een breed samengestelde groep. Als samenwerkingsverband richt het Holland Financial Centre zich op de ontwikkeling van een sterke Nederlandse financiële sector. HFC heeft haar agenda voor 2008-2009 gepubliceerd. Als eén van de kansrijke gebieden wordt financial sustainable services gezien.

Nederland heeft een koploperspositie en goede reputatie op het gebied van duurzame financiële diensten en zou deze verder kunnen uitbouwen. Gedacht wordt aan: duurzaam beleggen en financieren, de handel in CO2-emissierechten en het ontwikkelen van corporate governance standaarden voor duurzaam ondernemen.

Share Button