Samenwerking ASN Bank en Cordaid Kinderstem

Bron
ASN Bank

Met 5249 nieuwe rekeningen verwelkomde de ASN Bank in 2007 het grootste aantal nieuwe jeugdspaarders ooit. Het afgelopen jaar toonde daarnaast een recordstijging van de inleg, die met 47% groeide ten opzichte van 2006. De projecten van Cordaid Kinderstem werden in 2007 door de ASN Bank met een bijdrage van €107.000 gesteund. De groei is mede te danken aan het succes van het GoedGeldSpel (www.goedgeldspel.nl). Dit internetspel van Cordaid Kinderstem en de ASN Bank maakte jongeren en volwassenen op innovatieve wijze bekend met het werk van Kinderstem. Het totale aantal geopende rekeningen ASN Jeugdsparen sinds de start van de samenwerking is 18.030*.

Toonaangevend mensenrechtenbeleid
De ASN Bank voert een vooruitstrevend beleid op het gebied van mensenrechten. Kinderrechten en het bestrijden van kinderarbeid zijn daarbij belangrijk criteria. In 2007 scherpte de bank haar mensenrechtencriteria aan en is hiermee de eerste bank die de internationale VN richtlijnen op het gebied van mensenrechten hanteert.

Albert van de Zwan, Hoofd Marketing en Communicatie ASN Bank reageert: “Deze resultaten bevestigen het succes van onze manier van werken. Wij zijn blij dat we met Cordaid Kinderstem direct bijdragen aan het verbeteren van het leven van straatkinderen. Kinderen spelen een wezenlijke rol in de wereld van morgen. In de visie van de ASN Bank hebben kinderen over de hele wereld recht op een veilige omgeving, waarin ze kunnen leren en spelen en waar geen plaats is voor kinderarbeid. De directe aanpak van Cordaid Kinderstem werkt. De projecten bieden kinderen concrete kansen om aan hun toekomst te bouwen. Dit is een voorbeeld van een geslaagde inhoudelijke samenwerking, waarbij de partijen elkaar echt versterken.”

Samenwerking ASN Bank en Cordaid Kinderstem
De samenwerking tussen Cordaid Kinderstem en de ASN Bank startte in september 2002. De bank heeft toen ASN Jeugdsparen opgezet. Voor elke nieuw geopende jeugdspaarrekening doneert de bank 10 euro aan Cordaid Kinderstem. Daarnaast schenkt de bank jaarlijks een percentage van het via ASN Jeugdsparen ingelegde geld. Jonge spaarders van de ASN Bank steunen op deze manier straatkinderprojecten in Kameroen en India.

Cordaid Kinderstem
Cordaid Kinderstem is het eerste fonds dat zich uitsluitend richt op kinderen in sloppenwijken. Wereldwijd wonen 1 miljard mensen in sloppenwijken, waarvan 100 miljoen kinderen. Door onder meer opvang van straatkinderen, onderwijs en vaktraining probeert Cordaid Kinderstem kinderen in sloppenwijken weer een kans te bieden op een goede toekomst. Kinderstem maakt deel uit van de ontwikkelings-organisatie Cordaid.

Share Button