Triodos Bank, 15 jaar koploper in de financiering van hernieuwbare energie in België

Vandaag huldigden Ministers André Antoine, Waals minister bevoegd voor Energie en Paul Magnette, federaal minister van Klimaat en Energie, de nieuwe waterkrachtcentrale Saint-Roch officieel in. De micro-waterkrachtcentrale met een geïnstalleerd vermogen van 100 kW ligt in het domein Saint-Roch aan de Eau Noire. Vroeger al gebruikte de plaatselijke staalindustrie de stroming van de Eau Noire als energiebron. De nieuwe waterkrachtcentrale zal op jaarbasis ongeveer 400.000 kWh groene stroom produceren. Triodos Bank België financiert dit unieke project.

Historische site én elektrische centrale
De Waalse stad Couvin neemt vandaag de micro-waterkrachtcentrale Saint-Roch officieel in gebruik in aanwezigheid van de ministers Paul Magnette en André Antoine. Uniek aan het project is de combinatie van een cultuurhistorische locatie en duurzame energievoorziening. In het begin van de 20e eeuw werd op het domein al waterkracht gebruikt voor de economische activiteit. De nieuwe waterkrachtcentrale met een geïnstalleerd vermogen van 100 kW zal jaarlijks ongeveer 400.000 kWh elektriciteit produceren, genoeg om ruim 100 huishoudens van groene stroom te voorzien.

Financiële partner
"Dit project sluit perfect aan op een van onze kernactiviteiten: de financiering van hernieuwbare energie", zegt Jan Poppe, die het department Projectfinanciering van Triodos Bank leidt. "We financieren evengoed grote windenergieprojecten met een vermogen van 15 MW als kleinere projecten zoals het project Saint-Roch. Het betreft in dit geval een micro-centrale, geïntegreerd in een historische site met een minimale impact op de omgeving. We hebben in de afgelopen maanden trouwens al vier andere waterkrachtprojecten gefinancierd.

Triodos Bank, pionier in financiering van duurzame energie Triodos Bank, die dit jaar precies 15 jaar actief is in België, was de eerste bank in België om te investeren in groene energie (de windturbines in Brugge) en is uitgegroeid tot een van de koplopers op het gebied van financiering van duurzame en hernieuwbare energieprojecten. Vandaag financiert de bank 1/3 van alle beschikbare capaciteit aan windenergie in België; ook Electrawinds in Middelkerke, het grootste zonnepanelenpark van de Benelux, wordt gefinancierd door de bank. "We richten ons op windenergie, zonne-energie, waterkracht en duurzame biomassa, maar ook op projecten gericht op energiebesparing. We financieren onder meer relighting-projecten, renovatiewerken om gebouwen energie-efficiënt te maken, warmtekrachtkoppeling, …" voegt Jan Poppe hier nog aan toe. De bank verstrekt ook kredieten voor duurzaam bouwen, onder meer voor passiefhuizen.

Wereldwijd heeft Triodos Bank zo’n 300 projecten in duurzame energie gefinancierd voor een totaal budget van meer dan 221 miljoen euro. De door Triodos Bank België gefinancierde projecten produceren jaarlijks 403.000 MWh groene stroom. Dit komt overeen met het jaarverbruik van 115.100 gezinnen. Een traditionele elektriciteitscentrale van dezelfde omvang zou jaarlijks 170 miljoen ton CO2 uitstoten.

Over Triodos Bank
Triodos Bank is dé duurzame bank in België die als enige het geld van haar spaarders en beleggers uitsluitend in projecten investeert die rendabel en duurzaam zijn. De bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied en doet dit met expertise en specifieke sectorervaring. Triodos Bank wil bijdragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat. Tegelijk wil het mensen mogelijk maken om bewust met geld om te gaan. Hiervoor biedt Triodos Bank duurzame, rendabele financiële producten: spaar-, beleggings- en kredietproducten en richt zich zowel tot particulieren, organisaties, bedrijven en publieke overheden.

Triodos Bank is opgericht in 1980 en heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en een agentschap in Duitsland. Internationaal heeft de bank 153.000 klanten en 6.200 kredieten in portefeuille. De bank telt 393 medewerkers. Triodos Bank België bestaat dit jaar 15 jaar en heeft meer dan 25.000 klanten. De bank geldt als pionier en expert in duurzaam bankieren.

Share Button