Eén op de tien particuliere beleggers in duurzame beleggingsfondsen

Bron
Postbank

In mei is de stand van de Postbank BeleggersBarometer zo goed als neutraal. Door een stijging naar 99 punten, lijkt het vertrouwen weer op de goede weg ten opzichte van januari (92 punten). Uit aanvullend onderzoek blijkt dat 80% van de particuliere beleggers van het bestaan van duurzame beleggingsfondsen weet en 11% van deze beleggers daadwerkelijk in duurzame beleggingsfondsen belegt. Dat is 9% van de Nederlandse particuliere beleggers.

Duurzaam beleggen bekend bij merendeel particuliere beleggers

Duurzaam beleggen is een maatschappelijk thema. Van de particuliere beleggers heeft 80% wel eens iets gehoord, gezien of gelezen over duurzame beleggingsfondsen en 11% van deze beleggers belegt daadwerkelijk in dergelijke fondsen. Daarnaast is nog circa 33% wel enigszins in dergelijke fondsen geïnteresseerd. Net als in 2007 is de meerderheid van de particuliere beleggers niet geïnteresseerd in dergelijke fondsen.

Particuliere beleggers vinden duurzaam beleggen vooral interessant vanwege de fiscaliteit (44%). 43% noemt ‘ethisch verantwoord’ en 36% ‘bijdrage aan het milieu’ als reden. In 2007 noemde nog 53% milieu. Wat opvalt, is dat het aantal beleggers dat hoog rendement als reden noemt bijna is verdubbeld ten opzichte van 2007. 59% van de beleggers die geïnteresseerd zijn in duurzame beleggingsfondsen verwacht dat het rendement hetzelfde is als bij ander vormen van beleggen.

Share Button