D66 regelt dat gemeente Tilburg duurzaam gaat beleggen

In de raadsvergadering van 11 juni is een motie van D66 aangenomen waarmee geregeld wordt dat de Gemeente in de toekomst duurzaam zal moeten gaan beleggen. Hoewel er op dit moment, mede vanwege de krappe begroting, slechts in beperkte mate belegd wordt door de Gemeente, zullen alle toekomstige beleggingen duurzaam moeten zijn. In Den Haag, waar recent een vergelijkbaar besluit werd genomen, is een bedrag van 150 miljoen duurzaam belegd. Een gemeente doet dergelijke beleggingen bijvoorbeeld wanneer zij tijdelijk over grote bedragen beschikt.

Vergelijkbaar rendement

Het duurzame karakter van de belegging gaat niet ten koste van het rendement. Internationaal wetenschappelijk onderzoek, van onder andere de Erasmus Universiteit, heeft namelijk aangetoond dat het rendement van duurzaam beleggen tenminste gelijkwaardig is aan het gewone beleggen. Net als alle andere beleggingen voldoen ook deze beleggingen aan de strenge regels waaraan gemeentelijke beleggingen aan moeten voldoen.

Tevreden
Ruud van Esch, fractievoorzitter van D66 Tilburg, was tevreden dat naast mede-indieners Algemeen Belang en de PvdA ook een groot aantal andere fracties het voorstel van de Democraten steunde. Van Esch: “Het zou vreemd zijn wanneer we lokaal hard ons best doen om milieuvriendelijker te worden, terwijl we tegelijk investeren in bedrijven die sterk milieuvervuilend zijn. Met dit voorstel zorgen we ervoor dat toekomstige beleggingen verantwoord zijn. Ik vind dat we die verantwoordelijkheid als Gemeente moeten nemen.”

Share Button