Versnelde groei voor duurzaam sparen en beleggen in Nederland

De markt voor duurzaam sparen en beleggen is sneller aan het groeien. In 2007 steeg het door particulieren duurzaam gespaard- en belegd vermogen met 24%, in 2006 was de toen al sterke groei 20%. Het totaal duurzame vermogen is eind 2007 13,9 miljard euro (2006 11 miljard euro).

Dit blijkt uit de jongste cijfers verzameld in het jaarlijkse onderzoek dat de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) met steun van Triodos Bank doet naar de marktontwikkeling van duurzaam sparen en beleggen in Nederland. Deze markt ontwikkelt zich krachtig.

De subsector Duurzaam sparen nam in 2007 de grootste vlucht en groeide met 26,4% tot 10,0 miljard euro. De omvang van de subsector duurzaam beleggen groeide opmerkelijk genoeg met 17,0% tot 3,8 miljard euro terwijl de algemene tendens in Nederland een dalende beleggersmarkt is. Ter vergelijking: regulier beleggen nam het afgelopen jaar met 4,8% af (naar 110,6 miljard) en regulier sparen nam toe met 6,3% van 221,3 miljard naar 235,2 miljard.

Naast duurzame banken als Triodos en ASN Bank bieden ook de reguliere financiële instellingen duurzame spaar- en beleggingsproducten aan. De VBDO constateert dat duurzaam sparen en beleggen populair blijft, ook in slechtere economische tijdingen en terugtredende markten. De groeicijfers blijven hoog en de groei versnelt zich zelfs. Ook het aantal beleggingsfondsen dat wordt aangeboden stijgt licht, in 2007 40 fondsen, in 2006 38 fondsen. De VBDO verwacht dat ondanks een stagnering in algemene economische groei, de groei van duurzaam sparen en beleggen zich ook in 2009 zal doorzetten. Tijdens het onderzoek bleek dat fondsmanagers nieuwe duurzame financiële producten in de pijplijn hebben. Deze komen naar verwachting in 2008 en 2009 op de markt.

Opmerkelijke stijging
De VBDO verwacht dat het totaal duurzaam gespaarde en belegde vermogen in 2008 voor het vierde opeenvolgende jaar sterk zal stijgen. VBDO directeur Giuseppe van der Helm: "We zien in 2007 een opmerkelijke versnelling in de groei van duurzaam sparen en beleggen . Dat de groeicijfers van zowel duurzaam als regulier sparen in 2007 significant groter zijn dan beleggen in 2006 is te verklaren. Mensen zetten in een onrustige financiële markt hun geld liever op een spaarrekening omdat dat meer zekerheid biedt. Dat het totaal duurzaam beleggen desondanks met 17% steeg is des te opmerkelijker, aangezien het totale reguliere beleggen door Nederlandse particulieren een daling liet zien. Als verklaring zien wij de groeiende bewustwording voor energieproblemen, mensenrechten, klimaatverandering en de groeiende vraag naar vergroening van de economie."

Een andere opvallende trend in 2007 is de groei van het aantal themafondsen. Dit zijn beleggingsfondsen die deelnemen in bedrijven die werkzaam zijn binnen een bepaald aandachtsgebied, zoals water of duurzame energie. VBDO beschouwt deze beleggingsfondsen pas als duurzaamheidsfondsen wanneer aangetoond is dat ondernemingen die in het beleggingsuniversum van deze fondsen zitten negatief dan wel positief gescreend worden, voordat ze opgenomen worden in het universum. Het feit dat alle bedrijven waarin een fonds belegd, gekoppeld kunnen worden aan een bepaald thema betekent nog niet dat ze per definitie duurzaam zijn. Zolang de beleggingscriteria van themafondsen transparant in de markt worden gezet, is de VBDO geen tegenstander van deze vorm van beleggen. Er zijn acht duurzame themafondsen meegenomen in het rapport.

Share Button