Beleggingsprofessionals kiezen ‘ESG’ en ‘Duurzaamheid’ als beste omschrijvingen

AXA Investment Managers en AQ Research maken vandaag de resultaten bekend

van een onderzoek waaraan wereldwijd meer dan 350 beleggingsprofessionals
hebben deelgenomen. Dit is het eerste onderzoek dat is bedoeld om na te gaan
welke terminologie het best kan worden gebruikt voor de verantwoorde
beleggingssector. Het onderzoek levert antwoorden op zowel van buy-side als van
sell-side beleggingsspecialisten, en zowel van professionals binnen (44% van de
respondenten) als buiten (56%) de verantwoorde beleggingsmarkt.
Eén van de belangrijke hindernissen voor de integratie van de analyse van
duurzaamheid in de mainstream beleggingsprocessen is de onenigheid tussen
beleggingsprofessionals over het gebruik van de juiste terminologie.
Dr. Raj Thamotheram, Director of Responsible Investment bij AXA Investment
Managers, stelt het zo: “Cliënten en collega’s in de mainstream sector begrijpen
perfect wat ethische screening betekent of hoe ze kunnen inspelen op een specifiek
thema zoals schone technologie. Dankzij die consensus kunnen ze gemakkelijker de
juiste fondsmanagers selecteren en worden ze gemotiveerd om hun processen trouw
te blijven. Wij vonden echter 16 verschillende omschrijvingen die managers
gebruiken voor de gegevens op het vlak van duurzaamheid die ze in hun mainstream
analyse toepassen. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat hierdoor verwarring ontstaat en dat mensen vinden dat die integratie niet snel genoeg gaat. Als we willen
dat mainstreaming in de toekomst versnelt, lijkt het niet onverstandig om één of twee
termen te vinden waar iedereen het over eens is en die duidelijk omschrijven wat met
integratie wordt bedoeld.”
De resultaten van het onderzoek bevestigen in ieder geval dat daarover geleidelijk
een consensus aan het ontstaan is. Beleggingsprofessionals geven de voorkeur aan
de term ‘environmental, social & governance’ (ESG) voor de beschrijving van de
nieuwe gegevens die in het mainstream onderzoek geïntegreerd worden. In de lijst
van de favoriete omschrijvingen wordt ESG op de voet gevolgd door ‘duurzaamheid’.
Deze resultaten komen goed van pas voor organisaties die actief zijn op de markt
van de duurzame beleggingen en die momenteel termen gebruiken of van plan zijn
te gebruiken waarvoor niet voldoende steun bestaat.
‘ESG’ en ‘duurzaamheid’ komen van de 16 mogelijke opties als de twee favoriete
termen in verband met integratie naar voren. Andere mogelijkheden zijn ‘socially
responsible investment’ (‘maatschappelijk verantwoord beleggen’, SRI), ‘extra
financieel’, ‘responsible investment’ (‘verantwoord beleggen’, RI), ‘niet-traditioneel’ en
‘managementcommentaar’.
De voorkeur voor ‘ESG’ en ‘duurzaamheid’ komt overal in Europa en Noord-Amerika
duidelijk naar voren, de twee regio’s waar de meeste respondenten vandaan komen
(respectievelijk 62% en 30%).
William Russell-Smith, Managing Director bij AQ Research, het onafhankelijke
onderzoeksbureau dat de gegevens ontving en analyseerde, geeft het volgende
commentaar: “De resultaten komen op een cruciaal moment voor deze sector. Het is
duidelijk dat er een consensus moet worden bereikt als men de markt van de
duurzame beleggingen verder wil ontwikkelen. We willen hierbij iedereen bedanken
die de tijd heeft genomen om aan het onderzoek deel te nemen. Dit is een grondig
onderzoek. Een verregaande analyse van de gegevens per regio en profiel van de
deelnemer toont aan dat de belangrijkste resultaten consistent zijn. We zijn er dan
ook van overtuigd dat deze resultaten een grondige basis vormen voor de sector in
zijn streven om een broodnodige consensus te vinden.”
Hij voegt er nog aan toe: “Er is een groeiende behoefte aan gedifferentieerd
onderzoek dat niet aan het “me too”-profiel beantwoordt en aan meer intelligente
benaderingen van beleggingen op lange termijn. Dat betekent onvermijdelijk dat er
betere evaluaties moeten worden gemaakt van onzekere kasstromen op lange
termijn. De organisaties die zich op dit gebied willen profileren, hebben er allemaal
belang bij om een grotere coherentie te creëren in hun taalgebruik. Dat is een
onmisbare eerste stap als men empirische bewijzen wil leveren dat er meerwaarde
gecreëerd wordt.”
De resultaten van het onderzoek tonen ook aan dat integratie steeds meer aandacht
krijgt in de mainstream door een ‘groeiende belangstelling van de cliënten’ en ‘veranderingen in de maatschappelijke denkprocessen’. 61% van de respondenten geeft aan dat het zéér belangrijk is dat hun cliënten in de toekomst meer aandacht zullen schenken aan ESG-issues, terwijl 55% aanneemt dat dit een reflectie is van het veranderende denken in de maatschappij.Verrassend is het feit dat benchmarking – een impliciete strategie waarop verschillende samenwerkingsinitiatieven gebaseerd zijn – als minst belangrijke drijfveer voor verandering wordt beschouwd.

Bovendien verklaart 68% van de respondenten die op de buy-side actief zijn, dat de belangrijkste motivatie om rekening te houden met factoren op het vlak van verantwoordelijk beleggen gevormd wordt door beleggingsvoordelen op lange termijn. Slechts 28% vindt dat een beperking van de risico’s op lange termijn de belangrijkste motivatie is. Bij de deelnemers van de sell-side zijn die cijfers respectievelijk 56% en 27%.

Dr. Raj Thamotheram trekt de volgende conclusie uit de resultaten: “Wanneer dienstverleners in de beleggingssector een verschillende terminologie gebruiken om hetzelfde te omschrijven, ontstaat er onnodige verwarring bij de belangrijkste marktspelers die de veranderingen aansturen – met inbegrip van cliënten, hun consultants, mainstream beleggingsprofessionals en ondernemingen. Als de respondenten gelijk hebben, en de voordelen van de integratie van gegevens over verantwoordelijk beleggen vooral op de lange termijn gezien worden, werpt dit onderzoek belangrijke vragen op over hoe beleggingsprofessionals voor dit werk zullen worden geëvalueerd (en beloond). De sector zal zich minder moeten richten op resultaten op korte termijn en de kwaliteit van het beleggingsproces van een fondsmanager even zwaar moeten wegen. Alleen op die manier zal een onderscheid kunnen worden gemaakt tussen de beleggingsprofessionals die waarschijnlijk de voordelen van integratie op lange termijn zullen bieden en de anderen. Om dat doel te bereiken, zullen natuurlijk ook de beleggers en hun consultants nieuwe vaardigheden moeten verwerven.

Share Button