Suggestieve berichtgeving uitsluitingsbeleid institutionele beleggers

Dutch Sustainability Research, specialist in onderzoek naar de duurzaamheidsprestaties van beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd, roept betrokken organisaties en de media op de discussie over het uitsluitingsbeleid van Nederlandse institutionele beleggers te voeren op basis van een juiste voorstelling van zaken.

In een artikel op de voorpagina van het Financiële Dagblad (FD) van 2 september 2008 wordt gesteld dat veel Nederlandse institutionele beleggers niet langer willen beleggen in de wapenindustrie. Het FD baseert zich hierbij op een persbericht van de Vereniging van Beleggers in Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en op de onderzoek van dezelfde vereniging naar trends in duurzaam beleggen in Nederland in 2007.

Het FD schrijft “Wapenfabrikanten zijn uit de gratie bij de Nederlandse institutionele beleggers” en noemt het vermogen van 435 miljard Euro waarvan “geen cent meer in wapenfabrikanten wordt gestoken”. Het motief is hierbij volgens de VBDO het voorkomen van negatieve publiciteit zoals vorig jaar veroorzaakt door Zembla. Ook wordt een teleurgestelde VBDO aangehaald. De teleurstelling betreft het feit dat beleggers zich bij het inzetten van zogenaamde uitsluitingscriteria zouden beperken tot enkel het criterium wapens en voorbij gaan aan bijvoorbeeld milieugerelateerde criteria of criteria gerelateerd aan arbeidsomstandigheden.

Bovenstaande beweringen lijken DSR suggestief en feitelijk onjuist.

Het gaat in de Nederlandse situatie niet om het uitsluiten van de gehele wapenindustrie maar om het uitsluiten van een selecte groep producenten. Een belangrijk verschil. Het betreft hier namelijk producenten van clusterwapens en anti-persoonsmijnen, maar ook steeds meer producenten van verarmd uranium munitie en nucleaire wapens. Door onderscheid te maken tussen de beide groepen worden eerder bekende en ingewikkeld beleggingsdilemma’s voorkomen. Ten eerste, dat met het uitsluiten van wapenfabrikanten ook bedrijven worden uitgesloten die conventionele wapens en handvuurwapens produceren, wapens die worden ingezet door onze defensie bij o.a. vredesmissies of door onze politie voor de veiligheid op straat. En ten tweede, dat het uitsluiten van een gehele industrie voor pensioenfondsen mogelijk een al te grote afwijking betekent van de vereiste risico/rendements-karakteristieken van hun portefeuilles.

Te beweren dat beleggers dit criterium hanteren om enkel negatieve publiciteit te weren is te beperkt en gaat voorbij aan de oprechte motieven vanveel pensioenfondsen en hun deelnemers die eenvoudig hun verantwoordelijkheid willen nemen.

Verder is onze eigen observatie dat veel beleggers het wel degelijk aandurven om meer niet-financiële criteria in hun beleggingsbeleid op te nemen. Steeds minder gebeurt dit op basis van een enkel criterium zoals controversiële wapens, maar meer en meer op basis van het niet naleven van international aanvaarde principes of initiatieven, zoals de principes van de Global Compact van de Verenigde Naties.

Ronald Lubberts, Managing Director van DSR: “De les van Zembla was dat deze wat eenzijdige en rauwe berichtgeving meer in beweging heeft gezet dan veel voorgaande meer genuanceerde berichtgevingen over dit onderwerp. Hiertegenover staat dat meer nuance ook een goede bijdrage kan leveren aan het debat. Los van de gekozen strategie moet de basis van de discussie op feiten zijn gebaseerd. Al te suggestieve of feitelijk onjuiste berichtgeving leidt enkel tot verwarring”.

Dutch Sustainability Research (DSR) is sinds 2002 actief op het gebied van onderzoek en consultancy met betrekking tot duurzaam beleggen. Een kernactiviteit is het analyseren en benchmarken van de duurzaamheidsprestaties van beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd. Met deze activiteit biedt DSR investeerders onder andere informatie met betrekking tot de betrokkenheid van beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd bij controversiële activiteiten als schendingen van mensenrechten, arbeidsrechten en milieuschendingen. DSR onderhoudt een uitgebreide database van ondernemingen betrokken bij de productie van clusterwapens, landmijnen, biologische wapens, chemische wapens, munitie met verarmd uranium en nucleaire wapens.

Share Button