Uitbreiding Regeling groenprojecten voor duurzame renovatie door eigenaar-bewoner

De Regeling groenprojecten is op 15 juli 2008 uitgebreid met een nieuwe categorie: de categorie h5. Deze categorie is bedoeld voor projecten gericht op het renoveren van bestaande woningen door de eigenaar-bewoner.

Eisen zijn onder andere dat het gebruikte hout duurzaam geproduceerd is en dat energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd. Projecten die hieraan voldoen, kunnen onder categorie h5 in aanmerking komen voor een Groenverklaring. De Triodos bank heeft hiervoor al een hypotheek ontwikkeld.

Share Button