Duurzaam beleggen is in 2015 mainstream

Volgens een gezamenlijk rapport dat vandaag door Robeco en Booz & Company is gepubliceerd, zal duurzaam beleggen in 2015 de belangrijkste trend binnen vermogensbeheer zijn. Het duurzaam belegd vermogen bedraagt dan tussen de 15% en 20% van het totale wereldwijd beheerde vermogen (USD 12 biljoen) en zal ongeveer USD 50 miljard aan inkomsten opleveren.

Charles Teschner, partner bij Booz & Company: "Wij verwachten dat duurzaam beleggen op zijn laatst in 2015 een algemeen verschijnsel zal zijn. Duurzaam beleggen wordt steeds belangrijker in de beleggingswereld. Het sociale bewustzijn is gegroeid en de beleggingsresultaten zijn verbeterd; bovendien zijn pensioenfondsen en andere institutionele beleggers steeds vaker verplicht hun beleid en posities openbaar te maken.”

Naar verwachting zal duurzaam beleggen in de komende vijf jaar met 25% per jaar groeien. De motor voor deze groei ligt voornamelijk in Europa, met het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland voorop. Het particuliere deel van de markt zal gestaag blijven groeien, maar zal kleiner blijven dan het institutionele marktaandeel. In de toekomst zullen duurzame beleggingsfondsen een belangrijke inkomstenbron voor vermogensbeheerders worden. Deze manier van beleggen zal belangrijker worden dan mandaten, die momenteel nog belangrijker zijn.

De groei van de markt voor duurzaam beleggen wordt gedreven door verschillende factoren zoals een toegenomen sociaal bewustzijn en de aandacht en druk van de media die hiervan het gevolg zal zijn, de stijgende prijzen van energie en grondstoffen, veranderende wetgeving zoals bijvoorbeeld verplichte verlaging van CO2-uitstoot, het opgebouwde track record van duurzame beleggingen, en verdere technologische vernieuwing.

De auteurs van de studie verwachten tevens dat deze trend de vermogensbeheersector in de komende jaren ingrijpend zal veranderen . De markt voor duurzaam beleggen is momenteel zeer versnipperd. De grotere spelers zijn nog niet actief bezig met duurzaam beleggen of zijn nog maar pas tot het speelveld toegetreden. In 2015 zijn de nichespelers waarschijnlijk overgenomen door wereldwijde spelers of ze zijn zelf uitgegroeid tot specialisten van formaat. De huidige marktleiders lopen het risico dat zij achterop raken als zij niet actief meegaan met deze trend.

George Möller, Chief Executive Officer van Robeco: “Er is een paradigmaverschuiving gaande in de markt. De markt voor duurzaam beleggen blijft groeien. Robeco zal een steeds grotere plaats voor duurzaam beleggen in de fondsportefeuilles inruimen en geeft hiermee aan deze verschuiving belangrijk te vinden. Wij creëren een goede uitgangspositie voor deze grote verandering in de beleggingswereld in de komende jaren.”

Share Button