VBDO en SNS Asset Management organiseren seminar over verantwoord beleggen door pensioenfondsen

Bron
VBDO

Op 6 maart 2009 organiseert de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in samenwerking met SNS Asset Management een seminar voor beleidsmakers, beleidsuitvoerders, leden van deelnemersraden en bestuurders van pensioenfondsen. De focus van het seminar ligt op de aansluiting van vermogensbeheerders op de wensen van pensioenfondsen.

Het seminar ‘Verantwoord Beleggen door Pensioenfondsen: Duurzame Dekkingsgraad’ wordt geopend door dhr. Harry Hummels en afgesloten door dhr. Arnold Heertje. Daartussen zijn er twee workshoprondes met keuze uit de volgende onderwerpen: de duurzame dekkingsgraad, beleidsontwikkeling, ESG criteria bij selectie, duurzaamheidsfinanciering, dialoog met samenleving en ‘VBDO Pensioenfondsenbenchmark.’ De workshoprondes worden afgesloten door een ‘Dilemma Sharing – sessie’ waarbij Pensioenfondsen kennis delen over dilemma’s, problemen en vooral oplossingen op het gebied van duurzaamheid.

Naar aanleiding van de resultaten van de Benchmark Pensioenfondsen 2008 zal de VBDO tijdens het seminar dit jaar veel aandacht besteden aan de aansluiting van vermogensbeheerders op de wensen van pensioenfondsen, onder andere door de presentatie van het VBDO onderzoek naar verantwoord beleggen bij vermogensbeheerders.

Share Button