Dutch Microfund behaalt halfjaarrendement van 9,2%

Sinds de eerste investeringen die het Dutch Microfund in september 2008 deed, heeft dit microfinancieringsfonds een rendement van 9,2% over het afgelopen halfjaar behaald. Het zag zijn introductiekoers van € 50,- stijgen naar € 54,60. Dit fonds van Annexum helpt ondernemers in ontwikkelingslanden zelfstandig in hun onderhoud te voorzien. Huib Boissevain, directeur van Annexum: “In Nederland is de aankoop van bijvoorbeeld een auto een grote uitgave en veel mensen stellen dat nu uit. In een land als India is de aankoop van bijvoorbeeld een koe of naaimachine een grote uitgave én is het een kans op eigen levensonderhoud; dat stel je niet uit. Investeringen in de levensbehoeften van de ondernemers in deze groeimarkten laten dan ook wereldwijd een positief resultaat zien. Helemaal vergeleken bij de neerwaartse beweging van de overige markten in deze tijd van kredietcrisis.”

Microfinancieringsmarkt voelt weinig van kredietcrisis
Microfinanciering richt zich op de basisbehoeften in de armere gebieden van ontwikkelingslanden. Deze ‘markten’ genereren een lagere volatiliteit dan traditionele aandelen of obligaties. Boissevain licht toe: “Wereldwijde onzekerheden als politieke instabiliteit, economische stagnatie of kredietcrisis beïnvloeden de doelgroep van microfinancieringen nauwelijks. Onderzoeken onderbouwen dit en stellen tevens dat investeren in microfinancieringen de belegger een hoger rendement tegenover een lager risico bieden. Steeds meer beleggers en financial planners zien dat investeren in ‘emerging markets’ een verstandige keuze is. Microfinanciering blijkt zelfs goed als aparte asset in de beleggingsmix te passen.”

Kleine leningen bieden meer toekomst
Microfinanciering draait om het verstrekken van leningen aan mensen die slechte of geen toegang tot financiële dienstverlening hebben. Meestal gaat het hierbij om kleine leningen aan ondernemers – vaak minder dan 100 euro – die zelfstandig in hun levensonderhoud willen voorzien. Dankzij microfinanciering kunnen miljarden mensen eindelijk deelnemen aan de wereldwijde groei van welvaart en blijven zij niet langer buitengesloten. Het Dutch Microfund investeert zowel in de verstrekking van leningen aan deze lokale ondernemers als in equity deelnemingen in de lokale Microfinancieringsinstellingen (MFI).

Share Button