Cramer en De Jager komen met Ontwerpregeling groenprojecten 2010

Minister Cramer van VROM heeft mede namens staatssecretaris De Jager van Financiën een ontwerp van de Regeling groenprojecten 2010 naar de Tweede Kamer gezonden. De regeling moet de huidige Regeling groenprojecten 2005 gaan vervangen.

Share Button