Kamervragen n.a.v. VBDO rapport over MVO prestaties pensioenfondsen

Leden Kalma en Linhard (beiden PvdA) hebben vragen gesteld (Ingezonden 21 december 2009) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de prestaties van pensioenfondsen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit naar aanleiding van het VBDO rapport ‘Benchmark Responsible Investment by Pension Funds in the Netherlands 2009’

Share Button