Robeco staat voor verantwoord beleggen

Bron
Robeco

Robeco voert een integraal beleid voor verantwoord beleggen in. Factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (in het Engels ‘ESG’) worden in het vervolg integraal in de beleggingsbeslissingen meegenomen. Al sinds enkele jaren maakt Robeco actief gebruik van zijn stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven waarin wordt belegd en gaat het met deze bedrijven de dialoog aan over gedrag dat kan verbeteren. Deze activiteiten worden nu verder uitgebreid. Als sluitstuk introduceert Robeco een uitsluitingsbeleid; in bepaalde ondernemingen zal niet meer worden belegd. Zelf wil Robeco zich op zijn minst net zo verantwoordelijk gedragen als het verlangt van de bedrijven waarin wordt belegd. De inzet van het nieuwe geïntegreerde beleid is tot een beter risico-rendementprofiel voor de beleggingen van klanten te komen.

Share Button