Beleggingsfondsen kunnen gedrag ondernemingen veranderen

Duurzame beleggingsfondsen hanteren voor hun ethische beleggingen een aantal uitsluitingscriteria. Zo wordt niet belegd in kernenergie, wapenindustrie, bontfabrikanten of tabaksindustrie. Toch volstaat dat op zich niet. De activiteiten van het individueel bedrijf worden in een breder plaatje gekaderd. Bovendien neemt men zijn toevlucht tot een zeventigtal duurzaamheidsindicatoren, die goeddeels in drie thema’s kunnen worden ingedeeld, met name milieubehoud, maatschappelijke impact van de bedrijfsactiviteiten en “corporate governance”.

Bepaalde fondsen voor kleine en middelgrote internationale kapitalisaties focussen als thematisch fonds uitsluitend op duurzame ontwikkeling.

Alleen beursgenoteerde bedrijven die activiteiten op het vlak van duurzame ontwikkeling uitoefenen, komen daarvoor in aanmerking. Zo gaat het bijvoorbeeld om ondernemingen die zich met technologieën voor hernieuwbare energie bezig houden (zoals Hansen Transmissions International), ondernemingen uit de recyclage-, de waterbehandelings- en de zuiveringssector en ondernemingen die innovatieve oplossingen aanbieden op het vlak van gezondheidszorg en biologische voeding.

Lees het volledige artikel via de link.

Share Button