Het BP-dilemma

De BP-olieramp benadrukt het belang van de afweging tussen verantwoord beleggen en rendementen, schrijft Sylvia van Waveren, Senior Engagement Specialist bij Robeco. Volgens haar kan engagement, met andere woorden het aangaan van een dialoog, een oplossing bieden.

De recente ontwikkelingen bij BP zijn een trieste illustratie van hoe de milieu-impact van de activiteiten van een bedrijf het voortbestaan van dat bedrijf in gevaar kan brengen. Het is een casestudy voor de integratie van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ook wel aangeduid met de Engelse afkorting ‘ESG’) in het beslisproces voor beleggingen.

Lees het volledige artikel via de link.

Share Button