Conflict in Sudan: Europese banken gooien olie op het vuur

Bron
SOMO

President Obama bezoekt deze week een VN-top over Sudan om aandacht te vestigen op het aanhoudende conflict en de humanitaire crisis in Darfur. Vorig jaar bezaten ING, BNP Paribas en Deutsche Bank samen bijna 150 miljoen euro aan aandelen in PetroChina. Deze oliegigant is één van de belangrijkste spelers in Sudan die dit conflict aanwakkert. Dit verontrustende voorbeeld, in de vandaag uitgekomen SOMO publicatie `Investing Responsibly: A Financial Puzzle’, illustreert de noodzaak om echt werk te maken van verantwoord vermogensbeheer. MVO-beleid wordt niet coherent toegepast op alle bedrijfsactiviteiten en transparantie hierover laat nog veel te wensen over.

Het SOMO-onderzoek naar het investeringsbeleid van Europese banken toont de ernstige beperkingen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de financiële sector. Het onderzoek kent twee hoofdthema’s: de toepassing van MVO-beleid op vermogensbeheer, in het bijzonder wat betreft reguliere investeringsportfolio’s, en de mate van transparantie van dit MVO-beleid. Het onderzoek richt zich op vijf grote Europese banken: ING Group, RBS Group, Deutsche Bank, BNP Paribas en Santander Group. Om een breder beeld te geven van de alternatieven op de markt, zijn er nog twee andere Nederlandse banken opgenomen in dit onderzoek, Triodos Bank en SNS REAAL.

De SOMO-publicatie laat zien dat MVO zijn weg heeft gevonden in de financiële sector, maar helaas wordt het MVO-beleid bij het merendeel van de geselecteerde banken slechts toegepast op een zeer beperkt deel van het belegde vermogen. "Aangezien alleen de wapenindustrie zo overduidelijk en nauw betrokken is bij niet-duurzame praktijken, wordt deze sector door sommige banken uitgesloten van alle beleggingen", legt SOMO-onderzoeker Roos van Os uit. "Wat betreft andere kwesties, zoals mensenrechten en klimaatverandering, hebben de voornaamste Europese banken wel hun eigen MVO-beleid, maar de criteria vastgelegd in dit beleid worden nauwelijks toegepast op vermogensbeheer." Met uitzondering van Triodos Bank en SNS REAAL, is van een consistente toepassing van MVO-beleid op reguliere investeringsportfolio’s bijna geen sprake.

Ook ontbreekt vaak de transparantie met betrekking tot het toegepaste beleid: hoewel consumenten bij alle banken kunnen kiezen voor duurzame beleggingsproducten, is het vaak moeilijk om vast te stellen in hoeverre MVO-beleid door financiële instellingen wordt toegepast op hun belangrijkste investeringsportfolio’s. Banken geven duurzaamheidsrapporten uit met verstrekkende beloften over het integreren van MVO in hun kern- en niet-kernactiviteiten. "Het is van het grootste belang dat belanghebbenden van buitenaf, zoals consumenten, burgers en maatschappelijke organisaties kunnen nagaan of banken hun beloften en doelstellingen wel naleven. Verantwoording en transparantie zijn in dit opzicht nodig om te evalueren of de praktijken ook daadwerkelijk overeenkomen met het vastgelegde beleid", stelt Van Os.

In de huidige economische malaise worden transparantie en consistent MVO-beleid overal gezien als dé cruciale elementen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. Om dit vertrouwen te bevorderen en te voldoen aan de verwachtingen op het gebied van duurzaamheid, moeten banken transparant zijn over de reikwijdte van hun MVO-beleid en of dit beleid ook op het gehele vermogensbeheer van toepassing is.

Share Button