PGGM en Triodos nemen deel in Brits windmolenpark

Bron
PGGM

Een consortium van PGGM en het Nederlandse Ampère Equity Fund, beheerd door Triodos Investment Management, hebben een overeenkomst gesloten met DONG Energy, waarin het consortium een participatie van 24,8% verwerft in het Walney offshore-windpark (367 MW), dat momenteel wordt gebouwd. DONG Energy behoudt zelf een participatie van 50,1% en SSE behoudt het aandeel van 25,1% dat het in december 2009 al van DONG Energy verwierf.

Naast zijn pro rata-aandeel in de constructiekosten, betaalt het consortium aan DONG Energy een vergoeding van ongeveer 16 miljoen Britse pond (ongeveer 19 miljoen euro). In de aankoopprijs is de betaling van de transmissieverbinding met het vasteland niet inbegrepen. Dit zal in de toekomst door een afzonderlijke, door de Britse regelgever aan te stellen transmissiebeheerder worden verworven.

Henk Huizing, hoofd van Infrastructure Investments van PGGM: “We zijn verheugd een partnerschap met DONG Energy aan te gaan dat zijn sporen in de sector van duurzame energie al heeft verdiend. Deze directe belegging in schone energie is in lijn met de ESG-criteria in het beleggingsbeleid van onze institutionele klanten. Deze belegging is een goed voorbeeld van onze verscherpte focus op directe beleggingen in infrastructuur met gerenommeerde partijen. Onze investeringen in infrastructuur worden gedaan via het PGGM Infrastructure Fund 2010-2011, dat voor 1,25 miljard euro aan commitments bevat en waarin momenteel investeringen zijn gedaan in sociale infrastructuur, transport, communicatie en energie.”

Joris van der Geest van Triodos Investment Management, fondsmanager van Ampère Equity Fund: “Wind op zee is een cruciaal onderdeel van de duurzame energie-mix en een belangrijke markt voor het Ampère Equity Fund. Deze investering bewijst de toegevoegde waarde van de focus op duurzame energie voor de institutionele investeerders in het Ampère Equity Fund. Noemenswaardig is dat we een partnerschap zijn aangegaan met PGGM, dat zowel direct investeert in het project als Pensioenfonds Zorg en Welzijn’s investering in het Ampère Equity Fund beheert. We verheugen ons op de samenwerking met DONG Energy, de hoofdaandeelhouder en uitvoerder van het Walney-project en een bedrijf met een sterke staat van dienst in de sector.”

Anders Eldrup, CEO van DONG Energy:
“We zijn erg blij met de vorming van dit nieuwe partnerschap met gevestigde en gerenommeerde internationale financiële investeerders. We zien dit partnerschap als weer een bewijs voor de groeiende interesse bij geldschieters om te investeren in de offshore windsector, zodat deze volwassen wordt. We zien deze transactie ook als erkenning van de unieke expertise van DONG Energy in het bouwen en beheren van offshore-windparken.”

DONG Energy blijft de hoofdpartner in de resterende constructiewerkzaamheden met betrekking tot het offshore-windpark Walney. Het bedrijf heeft daarnaast bepaalde specifieke verplichtingen op zich genomen ten bate van PGGM en Ampère Equity Fund. Deze verplichtingen gaan met name over de definitieve constructiekosten en het tijdig opleveren van het project.

Buiten de verbinding met het elektriciteitsnetwerk van Groot-Brittannië worden de constructiekosten van Walney geschat op ongeveer 1 miljard pond (ongeveer 1,2 miljard euro). Het project zal in eerste instantie gefinancierd worden door DONG Energy, waarbij het consortium van PGGM en Ampère Equity Fund zijn participatie van 24,8% in de constructiekosten zal bijdragen bij de inbedrijfstelling van het project. DONG Energy levert interim financiering aan het consortium dat met externe projectfinanciering moet worden geherfinancierd tot de voltooiing van het windpark. Wanneer het consortium geen volledige herfinanciering kan verwerven, is DONG Energy verplicht het deel van de interim financiering te verlengen.

Gedurende de eerste 15 jaar van de operationele fase van het project zal DONG Energy het aandeel in Walney’s productie van PGGM/Ampère verkrijgen via een lange termijn stroomafname contract, en deze stroom en de duurzame energiecertificaten in de markt verkopen.

De informatie die in deze aankondiging is gegeven, heeft geen gevolgen voor de eerdere aangekondigde financiële prospectus van DONG Energy voor het financiële jaar 2010 of het verwachte investeringsniveau.

Share Button