Ohpen weegt duurzaamheidsindex Yale mee in Groei Fonds

Bron
Ophen

Ohpen koppelt als eerste vermogensbeheerder in Nederland de duurzaamheidsindex van Yale aan zijn beleggingsuniversum. De index kent op basis van samenleving en ecosysteem een score toe aan landen. Bedrijven met een hoge duurzaamheidsscore krijgen een zwaardere weging in het Ohpen Groei Fonds.

In de EPI (Environmental Performance Index) van Yale zijn 163 landen opgenomen. Die landen worden op 25 criteria beoordeeld op het gebied van duurzaamheid. De index kijkt bijvoorbeeld naar luchtkwaliteit, watermanagement, biodiversiteit en landbouwbeleid.
Naast een stabiele groei van vermogen is het belangrijk een balans te vinden tussen rendement en duurzaamheid. Chris Zadeh, oprichter van Ohpen: “Wij willen de bestaande financiële markt openbreken. Naast een eenvoudige kostenstructuur speelt duurzaamheid daar een belangrijke rol in.”

Duurzame overheden belonen
Daarom krijgen aandelen uit landen met een hoge score in de Yale-index een zwaardere weging in het Ohpen Groei Fonds, aandelen van landen die slecht scoren worden afgebouwd. Zadeh: “Op die manier beloon je overheden voor het naleven van een verantwoord beleid. Tegelijk belegt het Ohpen Groei Fonds in meer dan 3.000 titels. De weging heeft daardoor geen effect op de ontwikkeling van het rendement.”

Verantwoorde invulling van hoog rendement
Ohpen past het nieuwe beleid toe vanuit de filosofie dat wanneer men een verantwoordelijke waardeontwikkeling wil, er niet alleen gekeken moet worden naar rendement. Zadeh: “Een verantwoord beleggingsbeleid werkt tweeledig: het financieel rendement op lange termijn staat voorop en dit dient op een inhoudelijk verantwoorde manier te gebeuren.”

Share Button