Plaisier (PKN) benadrukt belang duurzaam beleggen

Tijdens het seminar ‘Het duurzame aandeel van de kerk’ heeft Arjan Plaisier het eerste exemplaar ontvangen van het boek Investeren in je/de missie. Duurzaam beleggen door kerken. Het boek werd overhandigd door Huub Lems, financieel medewerker van het Landelijk Dienstencentrum.

Het boek belicht allerlei aspecten van duurzaam/verantwoord beleggen door kerkelijke instellingen. Van geschiedenis tot de positie van kerken en christelijke organisaties. Van een verantwoord predikantenpensioen tot een duurzaam beheer van kerkelijk grondbezit.
Van duurzaam bankieren van de kerkelijke bank tot duurzaam beheer bij de twee ethische banken die Nederland rijk is. Het boek besluit met aandachtspunten om de discussie over duurzaam beleggen te voeren in kerkenraden, colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen.

Volgens Lems betekent het verschijnen van dit boek dat de synode van de Protestantse Kerk in Nederland haar taak ook op dit punt serieus neemt. “Het appél uit Accra roept immers op om de beleggingen van de kerk tegen het licht van de duurzaamheid te houden.” Daarnaast benadrukt Lems dat de synode deze oproep niet alleen op zich zelf betrekt, maar die ook van harte aan de plaatselijke gemeenten en diaconieën voorlegt. “Immers de kerk (..) bestaat niet in haar bovenplaatselijke organen zoals classes of synode, maar juist en vooral in de afzonderlijke gemeenten en haar diaconieën.”

Plaisier ondersteunt het belang van duurzaam beleggen. Hij benadrukt echter dat vertrouwen op geld of op de markt, niet past niet bij het evangelie. “Vertrouwen doe je op God. En gaan voor de grote winst, ongeacht de middelen, hoe ideëel ook de instelling, is al evenzeer dubieus. Dat laat onverlet, dat we te maken hebben met een geldeconomie en ons daar niet aan kunnen onttrekken. Beleggen is geen zonde. Het is een manier om met geld iets goeds te doen.”

Uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) blijkt dat plaatselijke kerken in Nederland nauwelijks een duurzaam beleggingsbeleid hebben. Duurzaamheid ligt dicht aan tegen de missie van kerken, niet alleen vanuit de rentmeestergedachte, maar ook vanwege de zorg voor de samenleving. In andere landen zoals de VS nemen kerkelijke fondsen vaak het voortouw als het gaat om duurzaam beleggen of om het aanspreken van bedrijven op duurzaam ondernemen. Des te opmerkelijker is het om te constateren dat Nederlandse kerken bij hun beleggingen duurzaamheid nauwelijks aandacht geven. Minder dan de helft van de 92 onderzochte gemeentes, parochies, diaconieën en ordes/congregaties heeft bijvoorbeeld een duurzaam beleggingsbeleid geformuleerd.

De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft besluiten genomen over het duurzaam beleggingsbeleid van de landelijke kerk en de daarbij behorende stichtingen. En daarbij uitgesproken dat het goed zou zijn dat plaatselijke gemeenten, diaconieën en kerkelijke stichtingen hun gelden duurzaam beleggen. (Zie ook: Rapport ‘Duurzaamheid en Beleggingen van de Protestantse Kerk in Nederland’ en ‘Notitie betreffende de evaluatie van het beleid aangaande het duurzaam beleggen van de Protestantse Kerk in Nederland’)

Plaisier: “Ik hoop dat het boek in de kerken gebruikt zal worden. In stichtingen die aan kerken verbonden zijn. Maar ook vooral in plaatselijke gemeenten en parochies. Ik heb de indruk dat juist daar in het denken over verantwoord beleggen nog een wereld te winnen is.”

Het boek Investeren in je/de missie. Duurzaam beleggen door kerken kost €14,90 en is te koop in de webwinkel van de Protestantse Kerk.

Share Button