Helft beleggers geïnteresseerd in duurzaam beleggen

Bron
ING

Volgens de ING BeleggersBarometer zijn particuliere beleggers opnieuw negatiever over de economie. Dit geldt vooral voor de economie in de afgelopen 3 maanden. Net als vorig jaar belegt één op de tien beleggers in duurzame fondsen. Een derde is een beetje geïnteresseerd, de helft heeft geen interesse. Een bijdrage leveren aan een beter milieu is de belangrijkste reden voor interesse. Vorig jaar was dat nog ethiek, dat komt nu op de tweede plaats. Fiscaal voordeel speelt ook een rol, maar het percentage beleggers dat dit een belangrijke reden vindt, daalde wel van 48% naar 34%.

Duurzaamheid vooral geassocieerd met schone energie

Net als in september 2009 en augustus 2010 is beleggers gevraagd naar duurzaam beleggen en consumeren. Negen op de tien beleggers heeft wel eens gehoord of gelezen over duurzaam beleggen. Zij associëren dit vooral met beleggen in schone energie. Als het gaat om zaken die je als duurzame belegger moet mijden, noemen beleggers vooral kinderarbeid, de wapenindustrie en een groeiend percentage ook kernenergie (van 33% in 2011 naar 42% in 2010).

Duurzaam beleggen rendeert op langere termijn

Net als vorig jaar belegt één op de tien beleggers in duurzame fondsen. Een derde is een beetje geïnteresseerd, de helft heeft geen interesse. Een bijdrage leveren aan een beter milieu is de belangrijkste reden voor interesse. Vorig jaar was dat nog ethiek, dat komt nu op de tweede plaats. Fiscaal voordeel speelt ook een rol, maar het percentage beleggers dat dit een belangrijke reden vindt, daalde wel van 48% naar 34%.

Van de beleggers denkt 47% dat duurzame beleggingen hetzelfde rendement opleveren als ‘gewone’ beleggingen. Vorig jaar dacht 26% dat duurzame beleggingen lager rendeerden; nu is dat 33%. Deze laatste groep vindt een verschil van 8,2% rendement acceptabel. Homan: “Op langere termijn hoeft duurzaam beleggen zeker geen rendement te kosten. Duurzame bedrijven hebben vaak juist een visie om op langere termijn zaken te kunnen blijven doen. Op jaarbasis kunnen er zeker performanceverschillen zijn. Dit jaar blijven de duurzame thema’s over het algemeen achter bij de bredere markt.”

Share Button