Markt duurzaam sparen en beleggen blijft groeien

Bron
VBDO

De particuliere markt voor duurzame spaar- en beleggingsproducten groeit nog steeds licht terwijl de vraag naar de niet-duurzame varianten nagenoeg gelijk blijft. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

De markt voor duurzaam sparen en beleggen groeide in 2011 met 0,9 procent tot een omvang van circa 18 miljard euro. De totale markt voor spaar- en beleggingsproducten daarentegen is blijven steken op een omvang van circa 393 miljard.

Fiscaal klimaat
Opmerkelijk is dat de groei plaatsvindt tegen een achtergrond van een verslechterend fiscaal klimaat voor duurzame, financiële producten. In 2010 heeft de overheid besloten de fiscale voordelen voor fiscaal vrijgestelde spaar- en beleggingsproducten te beperken.
Die maatregel heeft een negatieve invloed gehad op de vraag naar die producten. De markt voor fiscaal vrijgestelde spaar- en beleggingsproducten kromp in 2011 met maar liefst 14,7 procent. Die afname werd echter voor een belangrijk deel gecompenseerd door de toename in de vraag naar de niet vrijgestelde varianten. Die steeg met 11,3 procent.

“Deze autonome groei is het levende bewijs dat duurzame spaar- en beleggingsproducten ‘marktwaardig’ zijn. Particulieren kiezen bewust voor deze producten en zeker niet alleen om een fiscaal voordeel in de wacht te slepen. De duurzame spaar- en beleggingsproducten kunnen de concurrentie met hun niet-duurzame tegenhangers moeiteloos aan”, aldus VBDO-directeur Giuseppe van der Helm.

Marktaandeel
Toch is er nog veel werk aan de winkel, vindt Van der Helm: “Het totale marktaandeel van duurzaam sparen en beleggen is slechts 4,6 procent. Daar is dus nog veel ruimte voor verbetering.”
De VBDO wil zich de komende jaren daarom meer nadrukkelijk gaan richten tot de particuliere spaarders en beleggers. Ze wil Nederlandse consumenten meer bewust maken van de mogelijkheden die ze hebben om voor duurzame, financiële producten te kiezen en de voordelen daarvan.

Maatschappelijk verantwoord
Een trend die de VBDO door de jaren heen waarneemt, is dat banken hun hele portefeuille in toenemende mate ‘vergroenen’. Dat betekent dat ook niet-duurzame financiële producten meer ‘maatschappelijk verantwoord’ worden. “Een goede ontwikkeling”, vindt Van der Helm. “Maar er is voor ons ook een taak weggelegd om consumenten uit te leggen dat ‘verantwoord’ niet hetzelfde is als ‘duurzaam’. Voor die laatste productgroep gelden strengere eisen.”

Het jaarlijkse VBDO-onderzoek is dit jaar voor de twaalfde keer uitgevoerd. Het beschrijft de particuliere markt voor duurzame spaar- en beleggingsproducten in Nederland. De duurzame investeringen van institutionele beleggers worden in dit specifieke onderzoek niet meegenomen. Dit jaar is het onderzoek mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor ASN Bank en ABN AMRO.

Share Button