Eumedion en DUFAS pleiten voor nationale uitsluitinglijst clustermunitiefabrikanten

Het ministerie van Financiën of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet een nationale uitsluitingslijst met clustermunitiefabrikanten opstellen, zodat het voor alle Nederlandse institutionele beleggers klip en klaar is welke ondernemingen binnenkort onder de reikwijdte van het verbod op investeren in clustermunitiefabrikanten vallen. Dit schrijven Eumedion en DUFAS in een vandaag verzonden brief aan de minister van Financiën.

De belangenorganisaties schrijven de minister dat zij het voorgenomen verbod steunen, maar tegelijkertijd grote zorgen hebben over de uitvoerbaarheid ervan. Twee maanden voor de inwerkingtreding van het verbod is de precieze wettekst en dus de precieze werkingssfeer van het verbod nog altijd niet bekend. Het is daardoor onduidelijk welke fabrikanten onder de reikwijdte van het verbod zullen vallen. Institutionele beleggers kunnen daarom nog onvoldoende voorbereidingen treffen om zeker te stellen dat zij op 1 januari 2013 het verbod ook daadwerkelijk kunnen naleven. Het verbod noodzaakt om alle vermogensbeheermandaten en fondsbeleggingen (waaronder indices) nauwgezet en vaak handmatig te screenen. Institutionele beleggers zouden het meest gebaat zijn bij een door de overheid opgestelde lijst met de verboden ondernemingen.

Share Button