Eerste benchmark-op-maat voor verantwoord beleggen in schuld

Syntrus Achmea heeft een nieuwe methode ontwikkeld om verantwoord te beleggen in staatsobligaties van opkomende landen, zoals China, Brazilië, Rusland en Indonesië. Opdrachtgever is het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw, dat via een speciaal ontwikkelde benchmark-op-maat 150 miljoen euro heeft belegd in deze obligaties. Het totaal beheerd vermogen van Landbouw bedraagt circa 10 miljard euro.

“Het beleggen in schulden van opkomende landen is relatief aantrekkelijk vanwege de goede verhouding tussen rendement en risico’’, zegt werknemersvoorzitter Gerard Roest van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. “Maar we willen dat bij voorkeur op een maatschappelijk verantwoorde manier doen. Vandaar dat we Syntrus Achmea hebben gevraagd om voor ons een nieuw model te ontwikkelen. Over het resultaat zijn we tot nog toe tevreden, de methode wordt de komende tijd verder ontwikkeld.”

Syntrus Achmea zet met de nieuwe benchmark een belangrijke stap voorwaarts in haar ambitie om ecologische, sociale en bestuurlijke (ESG-)thema’s mee te nemen in alle beleggingsbeslissingen. Basis voor de portefeuille is een index van JP Morgan, die bestaat uit liquide staatsobligaties in harde valuta’s (euro, dollar) met een relatief goede kredietwaardigheid. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe benchmark een stabiel karakter heeft, zijn landen met een heel kleine weging niet meegenomen. Structureel wordt niet belegd in landen waartegen de Nederlandse Staat sancties heeft afgekondigd wegens schendingen van het internationaal recht of de mensenrechten.

De overblijvende landen worden getoetst op acht ESG-thema’s. Scoren zij boven het gemiddelde, dan krijgen ze een grotere weging in de benchmark-op-maat. Landen beneden het gemiddelde krijgen een kleiner aandeel in de portefeuille. De weging van de afzonderlijke ESG-factoren en de grootte van de aanpassing ten opzichte van de oorspronkelijke benchmark worden vastgesteld in overleg met het bestuur van het pensioenfonds.

"Wij zien duidelijke meerwaarde in een focus op opkomende landen met een duurzame economische ontwikkeling en een hoge kredietwaardigheid", zegt Annette van der Krogt, manager Verantwoord Beleggen bij Syntrus Achmea. "Wij verwachten dat landen die goed scoren op ESG-thema’s, beter in staat zijn om op de lange termijn aan hun verplichtingen te voldoen. Dat draagt positief bij aan het risico-rendementsprofiel. Dat is goed nieuws voor onze klanten en hun deelnemers."

Share Button