Triodos Vastgoedfonds en GasTerra realiseren schoolvoorbeeld duurzame verbouwing

Vandaag opent Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje het nieuwe kantoor van GasTerra in Groningen. Twee jaar geleden, midden in de vastgoedcrisis, sloten eigenaar Triodos Vastgoedfonds en huurder GasTerra een uniek green lease-contract. Daarmee kwamen beide partijen overeen een bestaand kantoorpand in het centrum van Groningen kwalitatief hoogwaardig te renoveren en daarbij een maximale energiebesparing te realiseren. De verbouwing van dit kantoor is een schoolvoorbeeld van duurzame renovatie.

Het pand, aan de Stationsweg in Groningen, is door Triodos Vastgoedfonds aangekocht voor huurder GasTerra en geheel duurzaam gerenoveerd van energielabel G naar A+. De volledig duurzame renovatie van het leegstaande pand is bijzonder te noemen. Niet alleen vanwege de enorme sprong in energiebesparing, maar ook gezien het feit dat verbouwingen van deze omvang in het huidige economische klimaat bepaald niet aan de orde van de dag zijn. Het green lease concept, een pioniersconcept van Triodos Bank, ligt hieraan ten grondslag. Wat Triodos Bank betreft zou dit concept, waarbij huurder en eigenaar van een pand de handen ineenslaan om een duurzame, prettige en moderne werkomgeving te realiseren, op veel grotere schaal toegepast kunnen worden.

“Het uitgangspunt van een green-lease contract is een bestaand gebouw compleet duurzaam te renoveren, zonder dat dit een wijziging van de huurprijs als gevolg heeft. Door het gebouw ingrijpend duurzaam te renoveren wordt een indrukwekkende energiebesparing gerealiseerd waardoor de energiekosten veel lager worden dan in een vergelijkbaar, niet-gerenoveerd kantoor. De renovatie wordt terugbetaald uit de ‘winst’ die de energiebesparing oplevert. Eigenlijk een simpel concept, dat op veel grotere schaal toepasbaar is”, aldus Guus Berkhout, fondsmanager van Triodos Vastgoedfonds. “Het zou zelfs als een katalysator kunnen dienen om de verlamde bouwsector een nieuwe impuls te geven.”

Naast het terugdringen van de CO2 uitstoot van een gebouw, geeft deze samenwerkingsvorm tussen huurder en eigenaar ook een antwoord op de problematiek rondom alsmaar toenemende leegstand van kantoren. Doordat de renovatie wordt terugverdiend door de energiebesparing, biedt het green-lease-concept mogelijkheden voor investeerders om bestaande bebouwing zeer betaalbaar te renoveren. Daarmee biedt het concept binnen de beperkingen van het huidig economisch klimaat mogelijkheden voor verbouw van bestaande leegstaande kantoren. Wanneer dit op grotere schaal zou worden toegepast komt dat uiteindelijk ook ten gunste van de bouwsector.

Door deze samenwerking bewijzen GasTerra en Triodos dat een grondige energiereductie mogelijk is op een voor investeerder en huurder profijtelijke wijze. Guus Berkhout: “We zijn ervan overtuigd dat een verdere verduurzaming van de bebouwde omgeving een belangrijke rol speelt in de mondiale energievoorziening. Met het green lease-concept streven we ernaar de markt van duurzaam vastgoed verder te stimuleren. Het nieuwe kantoor van GasTerra vormt hiervoor een mooi visitekaartje!”

Share Button