BNP Paribas Groen Fonds gaat op in Triodos Groenfonds

BNP Paribas Groen Fonds en Triodos Groenfonds maken bekend dat zij voornemens zijn de activa van BNP Paribas Groen Fonds onder te brengen in Triodos Groenfonds. Dit doen zij tegen uitgifte van aandelen Triodos Groenfonds aan BNP Paribas Groen Fonds. BNP Paribas Groen Fonds zal na de transactie worden opgeheven, waarbij de aandeelhouders van BNP Paribas Groen Fonds als liquidatieuitkering aandelen Triodos Groenfonds zullen ontvangen. Deze transactie zal naar verwachting geëffectueerd worden op 31 mei 2013.

Duurzaam leven en ondernemen zijn in de loop der jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de wereld. Milieuvriendelijke projecten worden daardoor omvangrijker en complexer wat specialistische kennis op dit gebied essentieel maakt. Wereldwijd maatschappelijk verantwoord ondernemen is één van de prioriteiten in de bedrijfsvoering van BNP Paribas Investment Partners, de vermogensbeheerder van BNP Paribas Groen Fonds. De Nederlandse markt voor groenfinanciering is echter dermate lokaal gedreven en ontwikkelt zich dusdanig specialistisch, dat dit optimaal beheer van BNP Paribas Groen Fonds door BNP Paribas Investment Partners niet ten goede komt. Uiteindelijk heeft dit BNP Paribas Investment Partners doen besluiten om op zoek te gaan naar alternatieve mogelijkheden voor het fonds.

“Het aanbieden van wereldwijde beleggingsoplossingen die het milieu positief ondersteunen staat hoog in het vaandel bij BNP Paribas Investment Partners en daar zullen wij in Nederland mee doorgaan middels ons wereldwijde Socially Responsible Investment (SRI) aanbod. Nederlandse groenprojecten behoren echter niet tot onze core business. Het opgaan van BNP Paribas Groen Fonds in Triodos Groenfonds is voor de aandeelhouders van BNP Paribas Groen Fonds daarom een passende oplossing: de aandeelhouders zijn ervan verzekerd dat het fonds beheerd wordt door de specialist in Nederland in het ontwikkelen en beheren van duurzame beleggingsfondsen.Wij dragen de Nederlandse markt van groenprojecten een warm hart toe en hebben er alle vertrouwen in dat het beheer van de activa van BNP Paribas Groen Fonds bij Triodos Investment Management in goede handen is”, aldus Bart Vemer, Regional Head of Distribution Benelux bij BNP Paribas Investment Partners.

Voor Triodos Groenfonds vormt het overnemen van de activa van BNP Paribas Groen Fonds een mooie aanvulling op de huidige portefeuille. Per ultimo maart 2013 bedroeg het fondsvermogen van Triodos Groenfonds EUR 469 miljoen en dat van BNP Paribas Groen Fonds EUR 175 miljoen.

Itske Lulof, fondsmanager Triodos Groenfonds: “Het karakter van de activa van BNP Paribas Groen Fonds, namelijk groenleningen voor duurzaam bouwen, duurzame energie en natuur, past zeer goed bij Triodos Groenfonds. Door het overnemen van deze activa groeit de portefeuille van Triodos Groenfonds aanzienlijk, met als gevolg dat we met onze beleggingen nog meer impact kunnen realiseren ten aanzien van het vergroenen van Nederland. Door de grotere omvang van het fonds kunnen we bovendien in omvangrijkere projecten investeren. We hebben de ambitie een leidende rol te vervullen in de markt van groenprojecten. Het overnemen van de activa van BNP Paribas Groen Fonds levert ons inziens een positieve bijdrage aan de positie die Triodos Groenfonds inneemt in de markt.”

Share Button