Triodos Groenfonds groeit met EUR 168 miljoen na afronden transactie met BNP Paribas Groenfonds

Triodos Groenfonds en BNP Paribas Groenfonds hebben de op 24 april j.l. aangekondigde overname van de activa van BNP Paribas Groenfonds naar Triodos Groenfonds succesvol afgerond. BNP Paribas Groen Fonds is na de transactie opgeheven en de aandeelhouders van het fonds ontvangen vandaag als liquidatieuitkering aandelen Triodos Groenfonds. Door de transactie groeit het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met EUR 168 miljoen naar 630 miljoen. Daarmee verstevigt het fonds haar positie als grootste groenfonds van Nederland.

De overname heeft formeel plaatsgevonden op 31 mei. Vandaag, 5 juni, wordt het proces afgerond met de settlement, dat wil zeggen dat de liquidatieuitkering in aandelen Triodos Groenfonds is uitgevoerd. Met de transactie worden 3.020.160 aandelen Triodos Groenfonds uitgegeven tegen een koers van EUR 55,61 per 31 mei 2013. Dit komt overeen met een bedrag van bijna EUR 168 miljoen. Hiermee groeit het fondsvermogen van Triodos Groenfonds naar EUR 630 miljoen. Itske Lulof, fondsmanager Triodos Groenfonds: “We zijn zeer verheugd met deze succesvolle transactie van bijna EUR 168 miljoen en met het blijk van vertrouwen dat daarmee is gegeven door de aandeelhouders van BNP Paribas Groen Fonds.”

Voor Triodos Groenfonds vormt het overnemen van de activa van BNP Paribas Groen Fonds een mooie aanvulling op de portefeuille. Itske Lulof: “Door het overnemen van de activa van BNP Paribas Groenfonds groeit de portefeuille van Triodos Groenfonds aanzienlijk, met als gevolg dat we met onze beleggingen nog meer kunnen betekenen voor het vergroenen van Nederland.”

De portefeuille bestaat voor ruim 80% uit groenverklaarde projecten onder de Regeling Groenprojecten, met name projecten op het gebied van duurzame bouw, duurzame energie en natuur. Via de Regeling Groenprojecten komen duurzame initiatieven met een groenverklaring in aanmerking voor voordelige groene financiering. In totaal gaat er in Nederland EUR 5 miljard in deze regeling om. Geld dat geoormerkt is voor duurzame ontwikkeling. “De Regeling Groenprojecten is een bijzonder effectieve publiek-private regeling en we zijn verheugd dat we met deze transactie vanuit Triodos Groenfonds nog meer ondernemers kunnen faciliteren om van deze regeling gebruik te maken”, aldus Lulof.

Share Button