Pensioenfondsen investeren nauwelijks in duurzame energie

Nederlandse pensioenfondsen investeren nog geen half procent van hun beleggingen in duurzame energie. Van dit kleine percentage gaat het meeste geld ook nog eens naar het buitenland. Dit blijkt uit een quick scan van onderzoeksbureau Profundo in opdracht van Natuur & Milieu. Hier ligt een grote kans voor het Energieakkoord van de SER. Indien dit akkoord slaagt zal dit een grote impuls geven aan de Nederlandse economie, omdat pensioenfondsen dan bereid zijn om meer te investeren in duurzame energie en isolatie van woningen en kantoren. De onderzochte pensioenfondsen hebben een totaal belegd vermogen van € 586 miljard, dat is 73 procent van het totale belegde vermogen van alle Nederlandse pensioenfondsen.

Rendabele investering
Het aandeel duurzame energie in Nederland moet volgens het regeerakkoord de komende jaren flink stijgen, van 4 procent nu naar 16 procent in 2020. Hiervoor is veel kapitaal nodig en is een grotere rol van de pensioenfondsen onmisbaar. Beleggingen in Belgische windparken op zee laten zien dat een rendement van 10 procent gemakkelijk gehaald kan worden, terwijl vrijwel alle risico’s zijn uitgebannen. Pensioenfondsen halen dit rendement nu bij lange na niet.
Ook investeringen in energiebesparing zijn uiterst rendabel. Het isoleren van woningen en kantoorgebouwen verdient zichzelf via een lagere energierekening terug en leidt tot meer werkgelegenheid in de bouw.

In de SER-onderhandelingen over een nationaal energie-akkoord wordt momenteel nagedacht over de rol van pensioenfondsen. Pensioenfondsen lijken bereid fors te investeren in duurzame energie in Nederland mits de overheid in het energieakkoord harde garanties geeft voor een stabieler en rendabel energie- en klimaatbeleid. Pensioenfondsen willen terecht zekerheid voor hun langetermijninvesteringen, bijvoorbeeld in windparken op zee. Juist het ontbreken van een stabiel overheidsbeleid zorgt ervoor dat pensioenfondsen liever investeren in duurzame energie in het buitenland of in andere zaken. Meer zekerheid leidt ertoe dat pensioenfondsen hun kapitaal eerder zullen beleggen in Nederland waarmee ze tevens werkgelegenheid en economische groei in ons land stimuleren.

Keuzevrijheid pensioenfonds voor werknemers
Werknemers hebben in Nederland vrijwel niets te zeggen over de manier waarop hun pensioen belegd wordt. Dat moet veranderen. Mensen zouden, net als bij verzekeringen, een keuzevrijheid moeten hebben tussen pensioenfondsen zodat deze ook gaan concurreren op de doelen waarin ze beleggen en investeren. Werknemers willen dit ook graag. Uit onderzoek van Motivaction (2012) blijkt dat 69 procent van de Nederlanders zelf wil kiezen bij welk pensioenfonds men zich aansluit en 62 procent wil meer zeggenschap over de manier waarop zijn pensioen wordt belegd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat ruim de helft van de Nederlanders hun pensioen deels wil beleggen in windmolens en zonnepanelen.

Share Button