Minister Kamp en Nederlandse banken investeren in duurzame energie

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) zet maandagmiddag 30 september samen met Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Itske Lulof van het Beraad Groenfondsen een handtekening onder een pakket duurzame financieringsafspraken. Dankzij deze afspraken gaat er meer geld van de banken die groene financieringen verstrekken naar duurzame energieprojecten. Deze Green Deal van de overheid met deze banken komt voort uit het SER energieakkoord dat in september door ruim 40 partijen is gesloten.

Om financieringskennis en technische kennis bij elkaar brengen en knelpunten voor duurzame investeringen weg te nemen, wordt er een expertisecentrum ingericht. Deze gaat oplossingen zoeken voor duurzame projecten die financierbaar zijn, maar door bijvoorbeeld technische onzekerheden of kleinschaligheid nu nog geen geld krijgen. Ook gaat het expertisecentrum de samenwerking tussen banken, duurzame investeerders en lagere overheden verbeteren om bijvoorbeeld trage vergunningsprojecten te versnellen.

De Green Deal wordt gesloten bij een innovatief tuinbouwbedrijf waar al succesvol met aardwarmte duurzame tomaten worden gekweekt. Na de ondertekening, is er een rondleiding door de kassen. Journalisten zijn uitgenodigd om de ondertekening van de Green Deal en de rondleiding bij te wonen.

Share Button