Verdergaande groei Triodos Bank

Het balanstotaal van Triodos Bank is in het eerste halfjaar van 2014 met 6% gegroeid tot EUR 6,8 miljard. In dezelfde periode van 2013 bedroeg de groei 11%.

Het totaal beheerd vermogen, bestaande uit Triodos Bank, de beleggingsfondsen en Private Banking, is toegenomen met 4% tot EUR 10 miljard. De netto winst van Triodos Bank is EUR 11,5 miljoen. Een daling van 14% ten opzichte van dezelfde periode in 2013 (EUR 13,4 miljoen). Deze daling is het gevolg van de verplichte bijdrage aan de nationalisatie van SNS Reaal. Zonder deze bijzondere kostenpost was het resultaat gestegen met 22%.

De kredietportefeuille met leningen aan duurzame bedrijven en projecten groeide met 4%. In dezelfde periode van 2013 was de groei 5%. Een stabiele en gezonde ontwikkeling van de kredietverlening is een speerpunt voor Triodos Bank. Deze activiteit draagt het meest concreet bij aan het realiseren van de missie van de bank. De toevoeging aan de voorzieningen voor probleemkredieten daalde naar EUR 5,2 miljoen (EUR 5,5 miljoen in dezelfde periode van 2013).

Het aantal klanten is gestegen met ruim 33.000 tot 550.000 (6% groei). De toevertrouwde middelen, bestaande uit spaargelden, termijndeposito’s en tegoeden op betaalrekeningen, groeiden in het eerste halfjaar van 2014 met 7% (2013: 12%).

Directievoorzitter Peter Blom: “Duurzaam bankieren bij Triodos Bank blijft voor veel mensen in Europa een aantrekkelijke propositie. De groei van de kredietverlening bleef relatief beperkt door de onzekere economische situatie. En daarnaast is er de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving die momenteel veel tijd en aandacht vraagt. We verwachten voor heel 2014 een stabiele groei van naar schatting 10% in fondsen in beheer en van 13% in kredieten.”

Kapitaalspositie
In de eerste zes maanden van 2014 steeg het eigen vermogen van de bank met 4% naar EUR 678 miljoen. In dezelfde periode van 2013 bedroeg de groei 5%. Campagnes in de landen waar de bank actief is, blijven goede resultaten opleveren. Triodos Bank kiest bewust voor een sterke kapitaalspositie.

Triodos Bank heeft een Common Equity Tier 1 Ratio (CET1) – een belangrijke indicator voor de solvabiliteit – van 18,3%. De leverage ratio van Triodos Bank, berekend volgens de nieuwe CRD IV / CRR eisen, is 9,2%. Dit is duidelijk hoger dan het Europese minimum vereiste van 3%.

Fondsen in beheer
Fondsen in beheer bestaan uit twee onderdelen: het vermogen dat door Triodos Private Banking wordt beheerd, en het volume van de Triodos beleggingsfondsen waar Triodos Investment Management de directie over voert. In de eerste zes maanden van 2014 namen fondsen in beheer af met 1% tot EUR 3,2 miljard. In dezelfde periode van 2013 was sprake van een groei van 9%.

Het door Triodos Investment Management beheerde vermogen nam af met 4% tot EUR 2,4 miljard. Dit was grotendeels het gevolg van de overdracht van het Ampere Equity Fund (EUR 221 miljoen) naar een andere fondsmanager per 1 januari 2014. Zonder deze overdracht zou het volume van de beheerde beleggingsfondsen zijn gegroeid met 5%, vergeleken met 8% in dezelfde periode vorig jaar.

De groei van het beheerd vermogen is vooral te danken aan de Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I), die groeiden met 26% gedurende het eerste halfjaar van 2014. Daarnaast trok Triodos Organic Growth Fund (geïntroduceerd in januari 2014) EUR 28 miljoen aan.

In de eerste helft van 2014 realiseerde Triodos Private Banking een toename van het vermogen in beheer van 8% tot een totaal van EUR 743 miljoen. Deze groei is volgens verwachting. In dezelfde periode van 2013 was sprake van een groei van 13%.

Verwachtingen
Een stabiele groei in volume wordt voor de tweede helft van 2014 voorzien. Triodos Bank verwacht dat haar winst in 2014 onder druk zal staan, maar zich desondanks stabiel zal kunnen ontwikkelen. Onvoorziene omstandigheden daargelaten, wordt een netto resultaat voorzien van EUR 20 tot 25 miljoen.

Share Button