Meer dan 25 miljard euro in duurzaam beleggen en sparen

In 2013 groeide het door Nederlandse particulieren geplaatst vermogen in duurzame spaarproducten en beleggingsfondsen met 11 procent tot een omvang van 25,1 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De groei wordt volgens de VBDO in belangrijke mate gestimuleerd door toename van het aantal duurzame beleggingsproducten.

Dat is dan ook één van de belangrijkste ontwikkelingen die de VBDO-onderzoekers rapporteren, de toename van het aantal duurzame beleggingsproducten. “Dat vinden we goed nieuws. Consumenten kiezen eerder voor duurzaam als het aanbod van duurzame beleggingsproducten stijgt. Dat zien we vertaald in een groeiend marktaandeel”, aldus VBDO-directeur Giuseppe van der Helm. Het marktaandeel van duurzaam beleggen steeg in 2013 naar 9,6 procent van de totale markt voor beleggingsproducten.

Omvang en diversiteit
Met de groei van het aantal duurzame beleggingsproducten neemt, behalve de omvang van het duurzaam belegd vermogen, ook de diversiteit van de producten toe. Zo is er meer belegd in duurzame mandaten, zijn er duurzame trackers, bijgekomen en wordt er aan duurzame crowdfunding gedaan. In 2013 telde Nederland 73 duurzame beleggingsfondsen waar Nederlandse particulieren in hebben belegd, zo becijfert de beleggersvereniging in het rapport.
Van der Helm kan nauwelijks meer redenen bedenken waarom een belegger nog zou uitwijken naar niet-duurzame beleggingsproducten. “Het grote aanbod van duurzame fondsen maakt dat de consument de mogelijkheid heeft om de beleggingsportefeuille volledig duurzaam in te vullen. Het wordt zo steeds eenvoudiger om duurzaam te beleggen met een brede selectie aan beleggingen. We zien echter wel dat duurzame fondsen op nogal uiteenlopende wijze invulling geven aan het begrip duurzaam beleggen. Daar moeten consumenten zich wel in verdiepen.”

Duurzaam sparen
Ook met de subcategorie duurzame spaarproducten gaat het goed. Het duurzaam gespaarde vermogen is in 2013 met 10,3 procent toegenomen tot 15,4 miljard. Dat staat in schril contrast met de zeer bescheiden groei van de totale spaarmarkt. Die groeide vorig jaar met slechts 0,7 procent.
Toch is de groei van de duurzame spaarmarkt niet uniek voor 2013. De omvang van het duurzaam gespaard vermogen laat in Nederland al sinds 2007 een gestage groei zien. Deze groei is al jaren groter dan de reguliere spaarmarkt, het marktaandeel is dan ook tussen 2007 en 2013 gegroeid van 2,2% tot 4,7%.
Wel constateren de VBDO-onderzoekers in 2013 een verschuiving van 900 miljoen euro van groen belegd vermogen naar groen gespaard vermogen.

Op eigen benen
Opmerkelijk is ook het effect van de afschaffing in 2013 van de fiscale vrijstelling voor de beleggingscategorieën cultuurbeleggen en micro-financiering. Daarmee is de markt voor cultuurbeleggen fors geslonken. Goed nieuws is echter dat de beleggingscategorie microfinancieringen geen gelijk lot beschoren is. “Die categorie lijkt door een doorgaans sterk rendement goed op eigen benen te kunnen staan”, aldus Van der Helm.
Het onderzoek is mogelijk gemaakt met inhoudelijke en financiële steun van ABN Amro, ASN Bank, ING en Triodos Bank.

Het eerste exemplaar van het rapport is op 13 november door Giuseppe van der Helm uitgereikt aan Chris Buijink Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Share Button