VBDO: betere opleiding beleggingsanalisten en portfoliomanagers op gebied duurzaamheid

Bron
VBDO

Er is nog onvoldoende aandacht voor duurzaamheidsaspecten in de opleiding van Nederlandse beleggingsanalisten en portfoliomanagers. Dat zegt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De vereniging heeft onderzoek gedaan naar ESG-integratie, de wijze waarop vermogensbeheerders informatie over duurzaamheidsaspecten betrekken in beleggingsbeslissingen.

De VBDO constateert dat de opleiding van analisten en portfoliomanagers geen gelijke tred houdt met het belang dat door vermogensbeheerders wordt gehecht aan ESG-integratie. Vermogensbeheerders schenken steeds meer aandacht aan de duurzaamheidscomponenten environment, social impact en governance (ESG). Die trend is bovendien niet uniek voor Nederland, benadrukt de VBDO. Ook onderzoek van de Europese zusterorganisatie Eurosif laat een soortgelijke ontwikkeling zien. In Europa is in acht jaar tijd het belegd vermogen waarop ESG-integratie is toegepast verachtvoudigd tot 5,2 biljoen euro.

Kennisniveau
Toch ziet de beleggersvereniging nog belemmeringen voor verdere ESG-integratie in Nederland. Het kennisniveau van de analisten en de portfoliomanagers is één van de belemmeringen die de VBDO in het deze week gepubliceerde rapport benoemt. “Analisten en portfoliomanagers spelen een sleutelrol in ESG-integratie. Ze moeten het beleid van de vermogensbeheerders handen en voeten geven”, aldus VBDO-directeur Giuseppe van der Helm.
Maar die worden volgens de VBDO-voorman in hun opleiding nog te weinig voorbereid op de vraag van hun opdrachtgevers om ESG-indicatoren mee te wegen in beleggingsbeslissingen. “Traditioneel wordt in het onderwijs en training erg de nadruk gelegd op de kwantitatieve, financiële analyse. ESG-criteria spelen een ondergeschikte rol.”

Andere bevindingen uit het rapport zijn dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de data van universiteiten en NGO’s. Ook wordt er nog te weinig gekeken naar de toepassing van ESG integratie op strategisch niveau. Tenslotte worstelen beleggers nog met het meten van de financiële impact van duurzaam gedrag.

Risicomanagement
Het belang van ESG-integratie beperkt zich echter niet tot de maatschappelijke impact, benadrukt de VBDO steeds opnieuw. “Duurzaamheid kijkt naar de langetermijn, en daarbij is het is een belangrijk instrument om de risico’s van het beleggen te beperken. Bij de uitvoerders is dat besef veelal nog onvoldoende doorgedrongen”, aldus Van der Helm.

Dat is anders bij de vermogensbeheerders, zo constateren de VBDO-onderzoekers ook. Uit het onderzoek onder vermogensbeheerders blijkt namelijk dat veel respondenten overtuigd zijn dat ESG-integratie bijdraagt aan beter risico gewogen rendement. “Er is dus veel draagvlak onder hen om door te gaan op de ingeslagen weg”, zegt Van der Helm daarover.

Share Button