Pensioenspaarders moeten meebeslissen over duurzaam beleggen

Deelnemers van pensioenfondsen worden veel te weinig geconsulteerd over hoe hun geld kan bijdragen aan verduurzaming van de samenleving. Dat vindt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De beleggersvereniging introduceert een handleiding die pensioenfondsen moet helpen die dialoog met de achterban te voeren.

VBDO-directeur Giuseppe van der Helm wil ook de vakbonden nadrukkelijk betrekken bij het opstarten van de dialoog aangezien zij zitting nemen in de pensioenfondsbesturen. Het eerste exemplaar van de handleiding wordt deze ochtend aan FNV-bestuurslid Gijs van Dijk uitgereikt.

Vakbonden brengen gesprek op gang
Van Dijk, als FNV-bestuurder onder meer verantwoordelijk voor pensioenbeleid, gaat met Van der Helm in gesprek over het verduurzamen van pensioenbeleggingen. Hij zal daarbij zijn visie uit de doeken doen over de rol van de vakbonden in de dialoog tussen pensioenfondsen en hun deelnemers over dit thema.

De vandaag gepresenteerde handleiding is het volgens Van der Helm een logisch bijproduct van het jaarlijkse benchmarkonderzoek naar de duurzaamheid van pensioenfondsen. Dat is in oktober voor de achtste keer gepubliceerd. In dat onderzoeksrapport constateert de VBDO dat nog maar 28 procent van de onderzochte pensioenfondsen haar deelnemers op een eenvoudige manier raadpleegt over het duurzaam beleggingsbeleid dat ze hanteren. “We zien daar dus nog een knelpunt”, aldus Van der Helm. “Deze handleiding helpt pensioenfondsbesturen om het gesprek op gang te krijgen.”

Pensioenfonds deelnemers kunnen zelf actie nemen
De handleiding is niet het enige instrument dat de beleggersvereniging met dat doel heeft ontwikkeld. De VBDO heeft vorig jaar ook een webapplicatie voor pensioenspaarders gelanceerd. Op de website meerdoenmetjepensioen.nl kunnen deelnemers van pensioenfondsen zien hoe de verschillende pensioenfondsen in hun beleggingen rekening houden met de maatschappelijke impact van hun investeringen. Doel van de website is dat deelnemers van een pensioenfonds via social media de dialoog aangaan met hun fonds over verantwoord beleggen.

Share Button